Trang chủ

CHUYỆN “CÁO, THỎ VÀ GÀ TRỐNG”

 

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Dạy trẻ kỹ năng kể lại chuyện: “ Cáo, Thỏ và Gà trống” theo trình tự bằng ngôn ngữ kể của trẻ.

II.CHUẨN BỊ:

 • Tranh nội dung truyện (Thiết kế trên powerpoint)
 • Tranh phong truyện bằng nỉ với các hình hình học: tròn,vuông,tam giác, chữ nhật, ngôi sao.
 • Các tranh rời theo trình tự của câu chuyện (5 tranh).
 • Các con rối tay: Thỏ, Chó, bác gấu, gà trống, cáo.
 • Mô hình câu chuyện : “Cáo, Thỏ và Gà trống”.

  III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

  *Hoạt động 1: Kể lại câu chuyện: “Cáo, Thỏ và Gà trống” theo trình tự

  TC: Rì rà rì rầm

 • Cô đọc lời thoại: “ Cúc cù cu cu! Cúc cù cu cu! Ta vác hái trên vai đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay,ra ngay!!”.
 • Trẻ đoán tên câu chuyện.
 • Cô cùng trẻ kể lại nội dung câu chuyện theo trình tự.

Đàm thoại:

 • Tại sao Thỏ lại bị mất nhà?
 • Những ai đã giúp Thỏ đuổi Cáo ra khỏi nhà?
 • Anh gà trống là nhân vật như thế nào?

*Hoạt động 2: Kể lại chuyện: “ Cáo, Thỏ và Gà trống” theo trình tự với nhân vật thay thế.

+TC1: Kể và sắp xếp các tranh của câu chuyện theo trình tự (Thực hiện trên powerpoint)

+TC2: Cô dạy trẻ kể lại chuyện, thay thế các nhân vật bằng hình hình học

 • Cô cùng trẻ quy định, thống nhất biểu tượng thay thế (tròn, vuông, tam giác, chữ nhật, ngôi sao thay thế cho các nhân vật)
 • Cô và trẻ cùng kể lại chuyện bằng nhân vật thay thế
 • Mời bé lên kể lại đoạn mà trẻ thích

+TC3: Chia về 4 nhóm kể lại chuyện: “ Cáo, Thỏ và Gà trống”

 • Nhóm 1: Kể bằng tranh nền
 • Nhóm 2: Kể bằng rối tay
 • Nhóm 3: Kể bằng vật thay thế
 • Nhóm 4: Kể bằng mô hình

Kết thúc:

Tác giả: Giáo viên: Nguyễn Kim Hương, lớp Chồi 2, NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17