Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Tổng vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, đồ dùng cho trẻ.