Bé chơi với gốm

Hình ảnh các bé lớp 4A chơi với gốm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Mầm non Tuổi Thơ 6A