Giờ học Kĩ năng sống

Giờ học kĩ năng sống với đề tài "Yêu thương là quan tâm và tốt bụng" của các bé lớp 4A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Mầm non Tuổi Thơ 6A