Vui chơi trong lớp

Hình ảnh hoạt động của các bé trong giờ vui chơi trong lớp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Mầm non Tuổi Thơ 6A