Nhận biết tập nói

Nhận biết tập nói "Con gà trống" 8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 11!

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 11!25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Vui chơi trong lớp

Vui chơi trong lớp25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khám sức khỏe

Khám sức khỏe4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đọc thơ

Đọc thơ "Đi dép"1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 9

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 97/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 4!

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 4!7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Bé chơi với gốm.

Bé chơi với gốm.3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giờ học: Thơ

Giờ học: Thơ "Con cá vàng"3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 3!

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 3!4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giờ học Nhận biết tập nói

Giờ học Nhận biết tập nói "Cây xanh"11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giờ vui chơi trong lớp

Giờ vui chơi trong lớp28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giờ học thơ

Giờ học thơ "Hoa nở"28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 1-2

Mừng các bé có sinh nhật trong tháng 1-221/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Noel

Noel14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18