Nhận biết phân biệt hình tròn xanh- đỏ

Hình ảnh hoạt động của các bé trong giờ học nhận biết phân biệt hình tròn xanh- đỏ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Mầm non Tuổi Thơ 6A