Vui chơi ngoài trời

Hình ảnh giờ vui chơi ngoài trời của các bé nhóm 25-36 tháng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Mầm Non Tuổi Thơ 6A