Một giờ học lớp Thỏ Trắng (25-36T) của Trường Mầm non Tuổi Thơ 7

Giờ học dạy trẻ sử dụng cái kẹp của Lớp Thỏ Trắng (25- 36T)

Tác giả: Trường Mầm non Tuổi Thơ 7