LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12

   Từ thứ hai ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Sáng

Chiều

Thứ hai

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 7h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Dự hoạt động đầu giờ khối Nhà trẻ;

 

Thứ ba

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 8h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Mời PHT  GD+ cô Đan Thanh TTCM 5 tuổi.  tham dự BD: “Quan sát, đánh giá trẻ và hướng dẫn tổ chức các nội dung chơi ngoài trời” tại MN 4A, số 317 ĐBP, P4, Q3.

- 14h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Họp tổ trưởng triển khai công tác chuyên môn tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thứ tư

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD + cô Thuỳ Dung TTCM khối mầm  + cô Thu Hà giáo viên dạy CTS tham dự lớp tập huấn “Phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật MN” do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Khách sạn Sen Việt, số 33 đường Cao Thắng Q3

- 14h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: cô Thuỳ Dung Tổ trưởng chuyên môn khối mầm + cô Thu Hà giáo viên dạy phòng cá nhân tham dự lớp tập huấn “Phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật MN” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Thứ năm

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 7h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD tham dự tập huấn ĐGN tại trường ĐHSP Tôn Đức Thắng Quận 7;

- 8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:  đón đoàn “Chẩn đoán trẻ Rối loạn phát triển” Do TT Hỗ trợ phát triển GDHN thực hiện.

8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: cô Thuỳ Dung + cô Thu Hà giáo viên dạy phòng cá nhân tham dự lớp tập huấn “Phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật MN”

- 14h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: cô Thuỳ Dung Tổ trưởng chuyên môn khối mầm + cô Thu Hà giáo viên dạy phòng cá nhân tham dự lớp tập huấn “Phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật mầm non” do Bộ GD-ĐT tổ chức

- 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD tham dự tập huấn đánh giá ngoài tại trường ĐHSP Tôn Đức Thắng Quận 7;

Thứ sáu

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

- 7h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD tham dự tập huấn đánh giá ngoài tại trường ĐHSP Tôn Đức Thắng Quận 7;

8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: cô Thuỳ Dung TTCM khối mầm + cô Thu Hà giáo viên dạy phòng cá nhân tham dự lớp tập huấn “Phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật MN”

- 12h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Kiểm tra quy chế chuyên môn.

- 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD tham dự tập huấn đánh giá ngoài tại trường ĐHSP Tôn Đức Thắng Quận 7;

Thứ bảy

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 7h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD tham dự tập huấn đánh giá ngoài tại trường ĐHSP Tôn Đức Thắng Quận 7;

- 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD tham dự tập huấn đánh giá ngoài tại trường ĐHSP Tôn Đức Thắng Quận 7;