LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9


   Từ thứ hai ngày 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Sáng

Chiều

Thứ hai

31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 9htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD + BTCĐ + CTCĐ + Tổ trưởng NT + Tổ trưởng MG 3 tuổi; Tổ trưởng MG 4 tuổi; Tổ trưởng MG 5 tuổi thực hiện kiểm tra MTSP các nhóm lớp.  

- 14htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Họp liện tịch

- Giáo viên tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh môi trường theo sự góp ý của đoàn chấm

Thứ ba

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: PHT GD, giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo (một lớp 2 giáo viên) tham dự chuyên đề: “Những kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non”; “Hướng dẫn thực hiện sổ sách chuyên môn” tại Trường Mầm Non Tuổi Thơ 7

- 14htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: BDCM chương trình

 Montessori

Thứ tư

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Nghỉ lễ Quốc Khánh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thứ năm

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-9htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Thực hiện triển khai “Sự phát thiện và can thiệp sớm cho trẻ có vấn đề phát triển”; “Lập kế hoạch giáo dục cá nhân”

- 9htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Thực hiện triển khai  “Hướng dẫn thực hiện tổ chức hoạt động cho trẻ trên bảng tương tác”

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Thực hiện triển khai chuyên đề “Phòng chống dư cân, béo phì”

- 14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Thực hiện triển khai  “Những kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non”; Thực hiện BD CM “Hướng dẫn giáo viên điều chỉnh lập kế hoạch giáo dục”

Thứ sáu

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

- 8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Thực hiện tổng duyệt chương trình lễ hội ngày 5/9

- 9htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Hỗ trợ giáo viên trang trí chuẩn bị các khu vực lễ hội

- 14htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Thực hiện triển khai “Đổi mới tổ chức các hoạt động vận động cơ bản cho trẻ tại phòng thể dục” và “Tăng cường tổ chức giáo dục và vận động ngoài trời cho trẻ” tại trường MN3

Thứ bảy

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

- 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Lễ hội Bé vui đến trường

 

Tác giả: Trường MN Tuổi Thơ 7