BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH

 

Quan tâm và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong các hoạt động chăm sóc giáo dục các cháu;

Hỗ trợ kinh phí tổ chức các ngày lễ, hội trong năm như Tết Trung Thu, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11, Tết Nguyên đán…;

Hỗ trợ kinh phí tổ chức các Hội thi cho các cháu; Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích trong năm học;

Hàng năm, cha mẹ học sinh vận động được trung bình trên 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc – giáo dục Trẻ.
Tác giả: MN Tuổi Thơ 7