Giờ vui chơi tập thể khối 5 tuổi của trường Mầm non Tuổi Thơ 7

Các cô giáo Khối 5 tuổi tổ chức Trò chơi "Mèo bắt chuột": Các bé chơi với mức độ cao hơn: Bé bắt cặp và tự phân vai Mèo - Chuột. Có nhiều cặp Mèo - Chuột trong 1 lần chơi. Luật chơi: Mèo phải canh bắt đúng chú chuột của mình

Tác giả: Trường Mầm non Tuổi Thơ 7