Các bé với liên khúc « Chú ếch con » trông thật dễ thương không nào!

Các bé  với liên khúc «  Chú ếch con », các anh chị cổ vũ cho các bé . Nào cũng vỗ …..