Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

Nhà trường phối hợp với Y tế huyện Nhà Bè đến tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết đến phụ huynh