Công Tác Phòng Chống Dịch Covid-19

Chi đoàn thực hiện công trình thanh niên- làm khẩu trang cho trẻ trong công tác phòng chống dịch Covid-19