Chọn phòng ban 
Phòng Ban Giám Hiệu
Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Dân tộc Kinh
Quê quán TP.Hà nội huyện Phú Xuyên xã Thủy Trú
Trình độ Đai học Sư Phạm
Điện thoại cơ quan tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá838516687
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25667tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Email liên lạc loannguyen28871@gmail.com
Phụ trách Nhận công tác từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Phó Hiệu Trưởng chăm sóc Giáo dục Võ Hòang Ngọc Thúy
Ngày sinh 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/1978
Dân tộc Kinh
Quê quán Long An
Trình độ Đại học Sư phạm mầm non
Điện thoại cơ quan 38516687
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá979tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7776tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Email liên lạc vohoangngocthuy2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11@gmail.com.vn