LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/QH14
Ngày ban hành: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Người ký: CHỦ TICH QUỐC HỘI - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Trích yếu: Luật Phòng, chống tham nhũng
Nội dung:
luat-phong-chong-tham-nhung-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc
File đính kèm  Tệp đính kèm: luat-phong-chong-tham-nhung-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm