Cập nhật: 8:38, 1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 391

Nghị định số 56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ các quy định sau đây:

a) Bãi bỏ quy định về việc xem xét, quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đối với trường hợp người nghiện ma túy vi phạm cam kết tự nguyện điều trị nghiện, cai nghiện tại điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 111/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP.

b) Bãi bỏ quy định về việc không lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với trường hợp người nghiện ma túy đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn đang tham gia chương trình điều trị nghiện, cai nghiện ma túy tại Điều 37 Nghị định số 111/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP.

Tác giả: Phòng pháp chế


Đang online: 637
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7,986
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,678
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,691,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá79
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,623,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá66
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM