Cập nhật: 14:32, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 324

Về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá96/GDĐT-GDTX

Về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

                                           Kính gửi:

                                                         - Chủ đầu tư Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

                                                         - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Thực hiện Công văn số 1838/BGDĐT-GDTX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của trung tâm về công tác quảng cáo tuyển sinh, tuyển dụng giáo viên nhân viên, tổ chức giảng dạy, dự giờ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất môi trường sư phạm, công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện công khai pháp lý hoạt động, học phí, chất lượng đội ngũ, …

2. Hoàn thành mẫu báo cáo thông tin trung tâm, nhân sự, giáo trình tài liệu (mẫu báo cáo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 đính kèm).

3. Thực hiện sắp xếp hồ sơ quản lý theo công văn số:164 /GDĐT-GDTX ngày 17 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về hướng dẫn thiết lập hồ sơ quản lý tổ chức dạy học tại các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Các nội dung báo cáo (mẫu báo cáo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1) gửi vào hộp thư điện tử phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn và bằng văn bản về Phòng Giáo dục thường xuyên trước ngày 15 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (báo cáo sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên nhằm hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra chuyên môn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục thường xuyên (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38221418 – tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38224653) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                   TL. GIÁM ĐỐC

- Giám đốc (để báo cáo);       TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VP, P.GDTX.

                                                                                      Đã ký và đóng dấu

 

                                                                                               

 Hồ Phú Bạc

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang online: 37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,451
Hôm qua : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tuần này : 23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,451
Tuần trước : 1,992,555
Tháng này : 23,412,4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 273,344,394
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM