Một số bài tập thể dục nâng cao sức khỏe, phòng chống Covid-19 dành cho học sinh

Một số bài tập thể dục nâng cao sức khỏe, phòng chống Covid-19 dành cho học sinh 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhằm giúp học sinh tự tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GDĐT) giới thiệu cho học sinh một số bài tập sau.

Giải thể thao người khuyết tật Thành phố mở rộng năm 2018

Giải thể thao người khuyết tật Thành phố mở rộng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày hội thể thao học sinh khuyết tật tp Hồ Chí Minh lần thứ VI - năm 2018

Ngày hội thể thao học sinh khuyết tật tp Hồ Chí Minh lần thứ VI - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập luyện chuẩn bị ngày hội thể thao học sinh khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2018

Tập luyện chuẩn bị ngày hội thể thao học sinh khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày hội người khuyết tật Việt Nam 18/04/2017

Ngày hội người khuyết tật Việt Nam 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1724/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Giải thể thao người khuyết tật cấp thành phố mở rộng năm 2017

Giải thể thao người khuyết tật cấp thành phố mở rộng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1717/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thao năng động người khuyết tật và tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2017

Hội thao năng động người khuyết tật và tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Các bé tham gia Hội thao cấp trường21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16