tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng nữa, cán bộ, công chức sẽ có đợt nghỉ Lễ dài ngày

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng nữa, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ bước vào kỳ nghỉ dài ngày nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 Âm lịch).

Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 thì dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 ngày liên tục (từ Thứ Bảy ngày 13/4 đến hết Thứ 2 ngày 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19).

Trong đó, ngày 13/4 là Thứ Bảy (ngày nghỉ hằng tuần), ngày 14/4 là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 năm Kỷ Hợi), ngày 15/4 là Thứ Hai (nghỉ bù cho Chủ Nhật ngày 14/4).

Thanh Hữu