Về tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học 7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về tổ chức suất diễn nghệ thuật Xiếc và Múa rối phục vụ học sinh trường Tiểu học, Trung học cơ sở các xã nông thôn mới huyện Bình Chánh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Nhận giấy chứng nhận của khóa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Về việc kiểm dò danh sách được cấp giấy chứng nhận BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Tuyển sinh giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRUNG TÂM GDNN - GDTX

Về việc báo cáo kết quả phân luồng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRUNG TÂM GDNN - GDTX

Về việc rà soát thông tin CBQL-GV được cấp giấy chứng nhận hoàn thành BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh Hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Kết quả thi nghề khóa ngày 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRUNG TSM6 GDNN - GDTX

Tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 hệ giáo dục thường xuyên. 1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRUNG TÂM GDNN - GDTX

Về thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi kỳ thi Nghề phổ thông cho học sinh cấp Trung học cơ sở huyện Bình Chánh (Khoá ngày 22 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRUNG GDNN - GDTX

Báo cáo số liệu phân luồng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRUNG GDNN - GDTX

Thống kê chuyên đề hội thảo HK2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về việc báo cáo số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 72tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 3624
Tuần này : 17564
Tuần trước : 222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng này : 23814
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 871827
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích