Hướng dẫn công tác cho học sinh tiểu học đi học lại 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh lớp 1 kể từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 theo chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 của các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Bình Chánh 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh

V/v phân công CB-CV nắm tình hình tổ chức hoạt động hè năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và tuyển sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 26/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TỔ TIỂU HỌC

V/v Chấn chỉnh công tác quản lý HỒ BƠI -ATTH. 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TỔ CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối năm học và chuẩn bị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp Tiểu học 9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TỔ CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Về việc tham gia ngày hội thể thao học sinh khuyết tật thành phố lần 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TỔ TIỂU HỌC

V/v thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 TỔ CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Kế hoạch tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 TIỂU HỌC

Bảng điểm cụm I, II - Khối Tiểu học 29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Quyết định cử giám sát và chấm thẩm định bài kiểm tra lớp 5 cuối năm 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

V/v tập huấn hỗ trợ phần mềm hỗ trợ đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22 và sử dụng cổng thông tin điện tử. 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về hướng dẫn đánh giá cuối năm học và chuẩn bị tổng kết năm học cấp Tiểu học. 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho các trường tiểu học có bán trú 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về việc góp ý dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Giáo dục Tiểu Học 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 2937
Hôm qua : 3733
Tuần này : 2937
Tuần trước : 24762
Tháng này : 33949
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 881962
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích