Về hướng dẫn thực hiện hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giáo dục. 1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý ngành giáo dục. 23/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

(Nhắc) Về hướng dẫn triển khai kế hoạch thu thập dữ liệu đội ngũ cho Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo 18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

(Nhắc) (Khẩn) V/v báo cáo số liệu bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp. 12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

(Khẩn) V/v báo cáo số liệu bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp. 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

(Nhắc) Về hướng dẫn triển khai kế hoạch thu thập dữ liệu đội ngũ cho Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về việc đề xuất ứng viên kế tiếp thay thế ứng viên trúng tuyển không nhận nhiệm sở. 6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

(Nhắc) Về hướng dẫn triển khai kế hoạch thu thập dữ liệu đội ngũ cho Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo. 1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Về hướng dẫn triển khai kế hoạch thu thập dữ liệu đội ngũ cho Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo. 25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Về hủy kết quả xét tuyển đối với viên chức có kết quả xác minh văn bằng, chứng chỉ khi tham gia tuyển dụng không hợp pháp. 24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Về việc tự kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Về việc hoàn thiện đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Về việc nhận Quyết định thâm niên nhà giáo 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

(Thông tin từ phòng Nội Vụ) Về việc kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Về việc nhận Quyết định nâng lương. 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 4
Hôm nay : 3728
Hôm qua : 3624
Tuần này : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá572
Tuần trước : 222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng này : 26822
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 874835
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích