Cập nhật: 13:45, 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 471

(Thông tin từ phòng Nội Vụ) Về việc kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường
      Căn cứ Công văn số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/SNV-CCVC ngày 18 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Trong đó “Qua kiểm tra trường hợp lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện Bình Chánh vẫn còn tình trạng chưa cập nhật đầy đủ các nội dung theo mẫu 2C-BNV/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 ban hành kèm theo Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BNV ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ Nội vụ, như: Tên gọi khác, sở trường công tác, kỷ luật, là thương binh hạng, …;
      Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát cập nhật dữ liệu hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, xã, thi trấn hoàn thành trước ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. (Theo Mẫu 2C đã cập nhật hoàn chỉnh)
Tác giả: BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích