Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về việc báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15. 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đăng ký đề tài SKKN năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Quyết định tặng kỷ niệm chượng "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Danh sách các cá nhân được tặng Kỷ niệm chượng "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (đã có quyết định) 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hướng dẫn về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. 17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

(Nhắc lại) Về hồ sơ SKKN năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông tư số 35/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đăng ký danh sách cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về việc cập nhật số lượt tiếp công dân của đơn vị. 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

(Khẩn) Về điều chỉnh các sai sót trong giấy khen, bằng khen 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ Học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch Viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Các Quyết định khen thưởng của UBND Thành phố và UBND Huyện Bình Chánh 19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 2
Hôm nay : 2733
Hôm qua : 3733
Tuần này : 2733
Tuần trước : 24762
Tháng này : 33745
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 881758
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích