Về đăng ký triển khai giải pháp dạy học trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Microsoft O365 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về đề xuất nhu cầu lắp đặt Camera quan sát, quản lý trật tự , an ninh và giám sát tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về lựa chọn tài liệu để sử dụng giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chánh nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về các phần mềm hỗ trợ học trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid -19. 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học - Cấp tiểu học - Học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ Giáo dục và Đào tạo 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn Huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai đến tất cả các giáo viên để biết và thực hiện.

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 3525
Hôm qua : 4185
Tuần này : 24554
Tuần trước : 222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 878817
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích