Họp giao ban Hiệu trưởng các trường Tiểu học (Trực tuyến) 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Họp giao ban Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo và các chủ nhóm lớp 24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

kHẦN! Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời dự Chuyên đề môn Tin học - Cấp học THCS 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời dự Chuyên đề Tiếng Anh cấp TiH 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời Sơ kết Học kỳ 1 - cấp học THCS 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KH tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - cấp Tiểu học trên địa bàn Huyện Bình Chánh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chuyên đề môn Toán cấp Huyện - "Cách xây dựng bài toán thực tế nhắm phát triển năng lực học sinh cấp THCS" 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chuyên đề môn Địa - Cấp Huyện 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mời nhận quà Tết Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dành cho CB-GV-NLĐ thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh theo Chương trình "Tết sum vầy 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá" (Xem Danh sách đính kèm) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lễ quà Tết Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dành cho CB-GV-NLĐ thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh theo Chương trình "Tết sum vầy 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá" sẽ được tổ chức lúc 9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Trường TiH Tân Túc. Kính mời Quý Thầy (cô) và Anh (chị) có tên trong danh sách (Đính kèm) và đại diện các đơn vị có CĐV được tặng quà đến tham dự đầy đủ và đúng giờ. Lưu ý: Trang phục công sở. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH

Dự lễ trao- nhận quà Tết Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trân trọng kình mời quý Thầy (cô), Anh (chị) có tên trong danh sách nhận quà Tết (đính kèm) và đại diện lãnh đạo đơn vị đến dự lễ trao- nhận quà Tết Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: 9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Địa điểm: Hội trường trường TiH Tân Túc. Đề nghị quý Thầy (cô), Anh (chị) có mặt đầy đủ, đúng giờ và trang phục công sở.

Lịch họp Sơ kết Học kỳ I các bộ môn Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật cấp THCS có điều chỉnh! 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Do vướng lịch tổ chức Vòng chung kết Hội thi Nét vẽ xanh cấp Huyện nên Ngày Sơ kết Học kỳ 1 của ba bộ môn Thể dục, Âm nhạc và Mỹ thuật (THCS) sẽ dời qua sau Tết, cụ thể như sau: + Bộ môn Âm nhạc: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục Huyện + Bộ môn Mỹ thuật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 11 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục Huyện. + Bộ môn Thể dục: 8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 9 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục Huyện.

Lịch họp Sơ kết Học kỳ I các bộ môn cấp THCS 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 7
Hôm nay : 723
Hôm qua : 3624
Tuần này : 17567
Tuần trước : 222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng này : 23817
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 87183tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích