Thực hiện công tác cải cách hành chánh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá UBND Huyện Bình Chánh

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục thủ tục hành chính và thẩm quyền theo Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 VĂN PHÒNG

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 VĂN PHÒNG

Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với các cơ sở giáo dục 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 VĂN PHÒNG

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Công nhận Ban giám hiệu trường Tiểu học tư thục 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Công nhận Ban giám hiệu trường mầm non tư thục 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Giải thể Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Giải thể trường trung học cơ sở tư thục 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 5
Hôm nay : 34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Hôm qua : 3597
Tuần này : 16628
Tuần trước : 222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng này : 22878
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 87tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá891
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích