Về tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học 7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về tổ chức suất diễn nghệ thuật Xiếc và Múa rối phục vụ học sinh trường Tiểu học, Trung học cơ sở các xã nông thôn mới huyện Bình Chánh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Nhận giấy chứng nhận của khóa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Về việc kiểm dò danh sách được cấp giấy chứng nhận BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về việc rà soát thông tin CBQL-GV được cấp giấy chứng nhận hoàn thành BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh Hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Thống kê chuyên đề hội thảo HK2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về việc báo cáo số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Về báo cáo số liệu người tập luyện thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

(Khẩn) Về việc nhận câu hỏi thu hoạch BDTX cho CBQL cấp Tiểu học, THCS 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

(Khẩn) Về việc nhận câu hỏi thu hoạch BDTX cho CBQL bậc Mầm non 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

V/v hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18(có điều chỉnh mẫu báo cáo: Mẫu 1) 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Về hướng dẫn công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Kế hoạch Tổ chức đi thực tế các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore tại nước ngoài Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VPN (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer(8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 2
Hôm nay : 747
Hôm qua : 3624
Tuần này : 17591
Tuần trước : 222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng này : 23841
Tháng trước : 8962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 871854
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích