Cập nhật: 9:47, 4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 723

Về việc rà soát thông tin CBQL-GV được cấp giấy chứng nhận hoàn thành BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường.
      Để việc ra quyết định cấp giấy chứng nhận hoàn thành BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 được chính xác và đầy đủ số lượng trường BDGD kính đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non (CL-NCL), Tiểu học, THCS rà soát lại danh sách CBQL-GV của đơn vị mình (riêng trường MN 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4 phải xem lại kết quả đánh giá và báo cáo về trường BDGD - Cô Điệp)
      Đến hết ngày 15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 nếu đơn vị nào không phản hồi thì những sai sót, khiếu nại sau này trường BDGD hoàn toàn không chịu trách nhiệm in lại hoặc bổ sung thêm
(Lưu ý: File Danh sách có 2 sheet)
Tác giả: TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 376tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com/

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích