Hiện tìm kiếm văn bản

Có 551 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 645 THÔNG BÁO Về việc phân chia khối thi đua các trường và đơn vị trực thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 645_pgd_9_khoi_td_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21_2842tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21.doc

Thi đua-pháp chế-vtm28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 356+416 Về thực hiện khám sức khỏe học sinh, giáo viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : 416-16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92956_1632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Đọc online

 File 2 : 356-vpsigned_1632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Đọc online
Y tế-tài vụ-csvc16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại + Các kế hoạch, văn bản về y tế
Đính kèm file :  

 vanbanyte1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.zip

Y tế-tài vụ-csvc11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 282 Về rà soát số liệu tham gia Bảo hiểm y tế của học sinh (đính kèm mẫu báo cáo)
Đính kèm file :  

 File 1 : mau_bc_bhyt_2622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.xlsx

 File 2 : ve_ra_soat_so_lieu_tham_gia_bhyt_2622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.doc

Y tế-tài vụ-csvc26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 215 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trong trường học
Đính kèm file :  

 215_ve_giam_sat_theo_doi_nhan_su_truong_hoc_va_hoc_sinh_den_tung_vung_co_dich_p_1322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.doc

Y tế-tài vụ-csvc13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 31 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 31_ke_hoach_hanh_dong_chong_dich_cua_bgd_322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
Y tế-tài vụ-csvctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Đính kèm file :  

 File 1 : cong_dien_so_43_bgddt2912tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7_3112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf

Đọc online

 File 2 : maubaocaocoronadinhkem3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12_3112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.xlsx

 File 3 : ve_tang_cuong_phong_chong_dich_benh_viem_duong_ho_hap_cap_do_chung_moi_cua_vi_r_3112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.doc

Y tế-tài vụ-csvc31-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 2761 Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 2761_ve_tang_cuong_van_dong_hien_mau_tinh_nguyen_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Y tế-tài vụ-csvc3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 2664 V/v vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục hiến máu tình nguyện đợt 1
Đính kèm file :  

 2664-hien_mau_dot_1_16122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf


Đọc online
Y tế-tài vụ-csvc16-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2585 Về thực hiện Phiếu khảo sát về Chương trình Sữa học đường  
Đính kèm file :  

 File 1 : 2585-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152_6122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Đọc online

 File 2 : mau_bc_shd_hdndubnd_6122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.xlsx

 File 3 : phieu_khao_sat_shd_cmhs_6122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.docx

 File 4 : ve_thuc_hien_phieu_khao_sat_ve_chuong_trinh_sua_hoc_duong_6122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.docx

Y tế-tài vụ-csvctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 2555+2556 Về triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 12" trong trường học + Về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng và tiêm chủng mở rộng trên trong các trường học
Đính kèm file :  

 File 1 : 2555_ve_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_dich_benh_sxh_tcm_va_tiem_chung_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.docx

 File 2 : 2556_huong_ung_ngay_the_gioi_phong_chong_aids_2122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.docx

Y tế-tài vụ-csvctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 2454 Về tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm Căn tin, suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn quận
Đính kèm file :  

 File 1 : 2454_ve_tinh_hinh_dam_bao_attp_can_tin_bep_an_suat_an_bc_ub_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_18112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912.doc

 File 2 : 4165_noidung_ktra-chidaoajinomoto_18112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912.doc

Y tế-tài vụ-csvc18-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 2226 Về báo cáo tình hình quản lý học sinh bán trú, nội trú năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 ve_bao_cao_tinh_hinh_quan_ly_hoc_sinh_noi_tru_ban_tru_221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Y tế-tài vụ-csvc22-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 Chuyển tiếp từ Hội Đồng Đội Quận: Các kế hoạch tập huấn BCH Liên Đội cấp thành phố, cấp quận + Tập huấn Phụ trách Chi Đội
Đính kèm file :  

 File 1 : kh_tap_huan_bch_lien_doi_211tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Đọc online

 File 2 : 11-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_tb25_tap_huan_bch_ld_211tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Đọc online

 File 3 : 11-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19kh1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_tap_huan_ptc_211tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Đọc online

 File 4 : hd_sinh_hoat_thang_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_-_noi_guong_anh_ly_tu_trong_211tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.doc

Đảng-đoàn thể21-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 185 QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 qd_185_cong_nhan_sang_kien_giao_duc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919.pdf


Đọc online
Thi đua-pháp chế-vtm19-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá...
Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích