Hiện tìm kiếm văn bản

Có 279 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 536+622+637 Về hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các đơn vị trường học trên địa bàn quận + Về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá HK 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : 536_ve_huong_dan_dieu_chinh_nddh_trong_hkiii_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.docx

 File 2 : 622_ve_huong_dan_day_hoc_va_kiem_tra_danh_gia_qua_internet_tai_cac_truong_thcs_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.docx

 File 3 : 637_huong_dan_kiem_tra_danh_gia_hkii_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.docx

Thcs27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 Về hỗ trợ miễn phí nguồn học liệu số 3D mozabook, mozaweb trong mùa dịch Covid-19
Đính kèm file :  

 ho_tro_mien_phi_nguon_hoc_lieu_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23.docx

Thcs22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 577 thông báo về kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng ngoại ngữ đầu ra học sinh lớp 9
Đính kèm file :  

 577_ve_khao_sat_nang_luc_hoc_ngoai_ngu_cho_hoc_sinh_lop_9_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.docx

Thcs17-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 543 + 544 Về hỗ trợ tổ chức các khoá ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 + Về lựa chọn tài liệu để sử dụng giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông
Đính kèm file :  

 File 1 : to_chuc_cac_khoa_on_tap_khi_nghi_dich_covid_642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.docx

 File 2 : lua_chon_tai_lieu_su_dung_giang_day_642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.docx

 File 3 : huong_dan_kem_theo_642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.docx

Thcstập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 536 Về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức dạy học đối với các trường THCS trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : ve_huong_thuc_hien_chuong_trinh_hkii_cap_thcs_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.docx

 File 2 : chung_trinh_giam_tai_hkii_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.rar

Thcstập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 426 Về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19
Đính kèm file :  

 426_huong_dan_thuc_hien_hoat_dong_gd_giai_doan_chong_dich_covid_19_3_1732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.docx

Thcs17-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 372 V/v triển khaithí điểm phần mềm quản lý trường học vnEdu
Đính kèm file :  

 ve_trien_khai_thi_diem_phan_mem_quan_ly_truong_hoc_vnedu_1732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.docx

Thcs17-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Về việc thực hiện đăng ký nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” theo TT23/BCA
Đính kèm file :  

 File 1 : mau_dang_ky_truong_dat_chuan_an_toan_ve_antt_2922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.rar

 File 2 : danh_sach_bao_ve_tai_cac_truong_thcs_2922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.docx

 File 3 : ve_thuc_hien_dang_ky_truong_hoc_dat_chuan_an_toan_ve_antt_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.docx

Thcs29-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 Về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành học sinh và giáo viên trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : 2_phu_luc_cv_cuoc_thi_huong_dan_thi_online_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.docx

 File 2 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5_trien_khai_cuoc_thi_atgt_cho_nu_cuoi_ngay_mai_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.docx

 File 3 : bao_cao_an_toan_giao_thong_nam_hoc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_-_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_-_google_bieu_mau_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Đọc online
Thcs11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 165 Về hướng dẫn điều chỉnh thực hiện kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 huong_dan_dieu_chinh_day_hoc_hkii_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_722tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.docx

Thcstập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 91 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế in, quản lý, lưu giữ, sử dụng và cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Đính kèm file :  

 91_quy_che_in_va_quan_ly_bang_tn_thcs_2112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.docx

Thcs21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 53 THÔNG BÁO Về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về môi trường” trong trường Trung học cơ sở
Đính kèm file :  

 File 1 : thong_bao_ve_to_chuc_cuoc_thi_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_ve_moi_truong_trong__1312tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

 File 2 : the_le_cuoc_thi_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_ve_moi_truong_trong_truong_thcs_1312tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Thcs13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 2714 Về các môn thi Robot trong khuôn khổ kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 2714_ve_cac_mon_thi_robot_trong_khuon_kho_ky_thi_olympic_thang_4_tphcm_mo_rong__25122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.docx

Thcs25-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 2677 Khẩn: Về tập huấn, triển khai bộ thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho học sinh trung học cơ sở
Đính kèm file :  

 2677-17122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá747_17122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf


Đọc online
Thcs17-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 2665 Về phối hợp tổ chức cho học sinh tham quan triển lãm “Tác hại của ma túy”
Đính kèm file :  

 2665_phoi_hop_to_chuc_tham_quan_trien_lam_tac_hai_cua_ma_tuy_16122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.docx

Thcs16-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá...
Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích