Thủ tục công nhận Ban giám hiệu trường tư thục (Mầm non - Tiểu học - THCS) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước, tiếp nhận học sinh người nước ngoài 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thủ tục Cấp bằng, cấp bản sao, điều chỉnh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thủ tục Thành lập, Sáp nhập, chia tách, Cho phép hoạt động, Đình chỉ , Giải Thể Trường Mầm non - Tiểu học - THCS 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Quận Bình Tân tổ chức Lễ khai mạc và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16” 4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hướng dẫn tìm văn bản trên Website Phòng GD-ĐT 31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thư mời

Thư mời dự thao giảng môn Ngữ văn(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thư mời dự tập huấn, bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho cán bộ quản lý(4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch

KẾ HOẠCH Tổ chức cho học sinh đi học trở lại (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” và “Sáng tạo trẻ” quận Bình Tân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thủ tục Hành chính

Thủ tục công nhận Ban giám hiệu trường tư thục (Mầm non - Tiểu học - THCS) (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước, tiếp nhận học sinh người nước ngoài (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thủ tục Cấp bằng, cấp bản sao, điều chỉnh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn

Về tổ chức cho học sinh đi học trở lại (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nghiệp vụ -mẫu bc

Về rà soát, thống kê danh sách các trang fanpage, nhóm facebook tại các đơn vị trường học trên địa bàn quận (24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tin GD - Thủ tục HC

Thủ tục công nhận Ban giám hiệu trường tư thục (Mầm non - Tiểu học - THCS)(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước, tiếp nhận học sinh người nước ngoài(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 7
Hôm nay : 1575
Hôm qua : 1466
Tuần này : 1575
Tuần trước : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá771
Tháng này : 15733
Tháng trước : 47535
Tất cả : 44783tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích