Quyết định Công nhận Thư viện trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đạt chuẩn, tiên tiến và xuất sắc, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra

Danh sách tham gia tập huấn Arduino. 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾ HOẠCH Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn Arduino 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Danh sách, địa điểm và thời gian tổ chức lớp tập huấn Arduino tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các văn bản tuyển sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Sở Giáo dục và Đào tạo 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về báo cáo số liệu CNTT phục vụ Đề án phổ cập tin học cho học sinh phổ thông thành phố 27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập quận Bình Thạnh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập quận Bình Thạnh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Số Báo danh Hội thi Xe thế năng (có bổ sung) 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Danh sách học sinh dự thi Xe thế năng 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dự chuyên đề" Đổi mới hoạt động âm nhạc" 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ MN

Danh sách học sinh đăng ký thi khéo tay kỹ thuật 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cuộc thi “Tài năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh lần 7" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội thi Khéo tay kỹ thuật bậc THCS 22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục 22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thông báo 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ MN

Thông báo 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Xét Công Nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở (hệ Giáo dục thường xuyên) tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ mầm non ngoài công lập 12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Danh sách học sinh đăng ký hội thi Lớn lên cùng sách 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giáo dục mầm non

Mẫu báo cáo số liệu HKI mầm non - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Mẫu báo cáo số liệu HKI- năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16(12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Chuyên đề" Đổi mới tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non"(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Quốc hội

Luật Viên chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Cán bộ, công chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Bảo hiểm xã hội(31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Luật Kế toán(15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 453tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Giáo dục tiểu học

Chuyên đề Toán tại trường TH Hồng Hà (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề Âm nhạc(4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Giáo dục trung học

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch bộ môn sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế họach bộ môn Sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18(16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Phổ cập giáo dục

Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kiểm tra thực trạng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quản lý nhà nước về giáo dục (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Khoa học xã hội

Tiểu học- Các bài giảng dạy kỹ năng (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tiểu học -Tập huấn kỹ năng quản lý lớp (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Đổi mới kiểm tra đánh và xây dựng bài kiểm tra(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

4 kỹ năng giảng dạy tiếng Anh(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

UBND thành phố

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Phòng giáo dục và đào tạo

Văn bản số 111/GDĐT hướng dẫn các loại hồ sơ quản lí trong nhà trường (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT hướng dẫn thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/GDĐT về quản lý tài sản công tại các trường công lập(4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT hướng dẫn quy trình tự kiểm tra và đánh giá an toàn thực phẩm trong trường học(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hệ thống văn bản

Văn bản số 111/GDĐT hướng dẫn các loại hồ sơ quản lí trong nhà trường (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT hướng dẫn thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/GDĐT về quản lý tài sản công tại các trường công lập(4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đổi mới CTGDPT

Các bộ sách giáo khoa lớp một (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá45/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông trên địa bàn TP.HCM (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chương trình giáo dục phổ thông - hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa(19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 2
Hôm nay : 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Hôm qua : 916
Tuần này : 5545
Tuần trước : 7684
Tháng này : 7741
Tháng trước : 25183
Tất cả : 194829

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)351tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7854

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích