Cập nhật: 14:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 377

Kiểm tra thực trạng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Kiểm tra thực trạng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

     Ngày 7 / 5 / 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Phòng Giáo dục Thường xuyên (GDTX) của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã Kiểm tra thực trạng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại quận Bình Thạnh.

     Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Mạnh Thắng , Phó trưởng Phòng  GDTX làm Trưởng đoàn.

     Buổi sáng, đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại 2 phường là phường 1 và phường 13.

     Tiếp đoàn kiểm tra có ông Trần Anh Kiệt, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bà Đinh Thị Bạch Mai, Chủ  tịch Hội Khuyến học quận, ông Lý  Thành, chuyên viên phụ trách công tác xã hội học tập, xoá mù chữ-phổ cập giáo dục quận.

     Đoàn đã kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động trung tâm học tập cộng đồng phường gồm Quyết định thành lập; Quyết định điều chỉnh - kiện toàn cán bộ quản lý trung tâm; Quyết định phân công kế toán và thủ quỹ của trung tâm; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, xoá mù chữ - phổ cập giáo dục phường; Kế hoạch hoạt động năm (có phê duyệt của Phòng GDĐT quận); Các văn bản chỉ đạo hoạt động của thành phố, quận, phường. Hồ sơ hoạt động gồm Sổ quản lý tài liệu, Sổ quản lý Cơ sở vật chất - Tài sản, Sổ theo dõi công văn đến, công văn đi; Sổ theo dõi hoạt động; Phiếu điều tra nhu cầu học tập hàng năm. Đoàn cũng đến tham quan trụ sở Trung tâm học tập cộng đồng phường 1 đặt tại Nhà Văn hoá phường 1.

      Buổi chiều, đoàn làm việc tại Phòng GDĐT quận. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Minh Nhơn, QUV - Trưởng Phòng GDĐT quận, bà Đinh Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội Khuyến học quận, Giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phường là Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng.

     Đoàn đã thông qua kết luận kiểm tra thực trạng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng phường 1 và phường 13. Nhận xét chung là 2 phường có đầy đủ hồ sơ pháp lý quy định liên quan đến hoạt động, lưu trữ hồ sơ hoạt động khoa học theo hướng dẫn chỉ đạo của Phòng GDĐT.quận. Đoàn đề nghị 2 phường cập nhật văn bản chỉ đạo hoạt động của thành phố và quận trong 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Tại trụ sở trung tâm học tập cộng đồng nên niêm yết lịch làm việc, thông báo chiêu sinh mở lớp và thời gian học viên đến đăng ký học các lớp./.

       

 

 

Tác giả: Lý Thành

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)351tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7854

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích