Tờ gấp tuyên truyền phổ biến phòng chống bệnh truyền nhiễm và xử lý VPHC, HS trong phòng chống bệnh truyền nhiễm

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:

- Kính gửi Hiệu trưởng các trường

+ Phòng giáo dục gửi các đơn vị Tờ gấp phổ biến phòng chống bệnh truyền nhiễm và xử lý VPHC, HS trong phòng chống bệnh truyền nhiễm của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận Bình Thạnh. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong nhà trường nhiều bằng hình thức khác nhau như sau: trang wed đơn vị, trang mạng điện tử, bản tin pháp luật, mail.....

File đính kèm:  Tệp đính kèm: to_gap_pho_bien_phong_chong_benh_truyen_nhiem_2632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: to_gap_xu_ly_vphc_hs_trong_phong_chong_benh_truyen_nhiem_2632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)351tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7854

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích