Văn bản từ sở

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học - Văn Phòng Sở (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên xem và đăng ký theo dõi trang fanpage, kênh youtube "Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh" và website Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong các trường - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). - VP Đảng Ủy (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại - Văn Phòng Sở (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. - VP Đảng Ủy (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc nộp đề án nhân sự cấp ủy tại Đại hội nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. - VP Đảng Ủy (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc vận động đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia hội thi cá nhân online "an toàn vệ sinh viên giỏi" cấp Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tiếp tục chăm lo đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 38/KH-CĐGD ngày 18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố - VP Công Đoàn (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh V.L.Lênnin (22/4/187tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). - VP Đảng Ủy (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn về việc tuyên truyền CB-NG-NLĐ không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội - VP Công Đoàn (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trong CB-NG-NLĐ thành phố - VP Công Đoàn (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá" - Văn Phòng Sở (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) và kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 - Văn Phòng Sở (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ - Văn Phòng Sở (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25” của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn tham gia Cuộc thi trắc ngiệm “Tìm hiểu 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - VP Công Đoàn (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về báo cáo tình hình nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập - Văn Phòng Sở (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 - Văn Phòng Sở (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - Văn Phòng Sở (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch Chuyên đề: Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Mầm Non (31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(KHẨN) Về tạm hoãn tổ chức các hoạt động. - VP Đảng Ủy (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 - Văn Phòng Sở (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 - Văn Phòng Sở (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tạm dừng mọi hoạt động hội họp trên 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá người. - VP Đảng Ủy (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế họach phát động phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - VP Công Đoàn (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc triển khai Thông báo số 147/TB-CEP của Tổ chức Tài chính vi mô CEP về giảm lãi suất cho vay sản phẩm tín dụng tăng thu nhập đoàn viên Công đoàn đối với khách hàng tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục. - VP Công Đoàn (18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19. - VP Công Đoàn (18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 (VB ngày 13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Văn Phòng Sở (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở Khu công nghiệp, Khu chế xuất đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá" - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - Phòng Mầm Non (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại (11 file đính kèm) - Văn Phòng Sở (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo danh sách được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú - Văn Phòng Sở (4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng (3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn về tạm hoãn triển khai tập huấn“Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” - VP Công Đoàn (3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/CT-TTg ngày 25/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 - Văn Phòng Sở (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 - Văn Phòng Sở (29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. - VP Đảng Ủy (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - VP Đảng Ủy (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố - Văn Phòng Sở (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Giáo dục - Phòng Chính trị tư tưởng (24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virút Corona gây ra. - VP Công Đoàn (18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch kỷ niệm 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày Quốc tế Phụ nữ (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) và 198tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - VP Công Đoàn (17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc nộp Báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại - Văn Phòng Sở (13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về thực hiện Kế hoạch số 337-KH/TU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". - VP Đảng Ủy (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục - Văn Phòng Sở (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Những quy định mới về công tác thi đua-khen thưởng - Văn Phòng Sở (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá thi đua công tác Chính trị tư tưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định Công nhận Thư viện trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đạt chuẩn, tiên tiến và xuất sắc, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CV 379/UBND-VX của UBND Thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra - Văn Phòng Sở (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CV số 361/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra - Văn Phòng Sở (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học - Văn Phòng Sở (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẨN: Thông báo số 3 về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học - Văn Phòng Sở (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). - VP Đảng Ủy (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẨN: THÔNG BÁO SỐ 2 - Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học. - Phòng Chính trị tư tưởng (3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngành giáo dục Thành phố - Phòng Thanh Tra (3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

HỎA TỐC: Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra (từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Văn Phòng Sở (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

HỎA TỐC: Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học - Văn Phòng Sở (1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

HỎA TỐC: V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học - Văn Phòng Sở (31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra - Văn Phòng Sở (29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn thực hiện nội dung "5 không" trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch và Điều lệ Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ II - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch và điều lệ Giải bóng đá minin nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 21 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về thực hiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chỉ thị số 31/CT-TTg năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên - Phòng Chính trị tư tưởng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công văn về việc hướng dẫn báo cáo Sơ kết Hoạt động Công đoàn Học kì I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh đăng ký thi đua trên phần mềm. - Văn Phòng Sở (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ giáo dục thường xuyên) tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chủ đề "Gương sáng Đảng viên quanh tôi" Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí chấm điểm thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và đổi thẻ đoàn viên công đoàn trong các CĐCS trực thuộc CĐGD Thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định: Điển hình tiên tiến (giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Văn Phòng Sở (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). - VP Công Đoàn (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về vận động hỗ trợ đồng nghiệp khó khăn, ngoại thành vui Tết Canh Tý năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. - VP Công Đoàn (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 - Hội thi trang trí tiểu cảnh chủ đề "Mái trường xanh" và Hội thi nấu ăn "Nhà giáo với ẩm thực tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 miền" Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 - Kết quả bốc thăm Hội thi nấu ăn "Nhà Giáo với ẩm thực tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 miền" Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 - Lịch thi các hội thi thời trang "Nét đẹp học đường" và hội thi "Tiếng hát Cán bộ quản lý - Cán bộ Công đoàn" Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 - Hội thi "Đua thuyền rồng" Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo kết quả xét giải Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 - Tổ chức hoạt động "Tháng nhớ ơn Thầy Cô" chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) Chủ đề: "Nét đẹp phấn trắng". - VP Công Đoàn (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 - Hội thi "Đua thuyền rồng" Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 22 - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng TCCB (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo về lịch bốc thăm dự thi và lịch khai mạc các hội thi chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. - VP Công Đoàn (28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thời gian tập huấn chương trình "Tư duy thời đại số" - TTTT&CTGD (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng (17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT - Văn Phòng Sở (9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng nhớ ơn Thầy Cô chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) chủ đề "Nét đẹp phấn trắng" - VP Công Đoàn (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 - Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về triển khai chương trình “Tư duy thời đại số” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - TTTT&CTGD (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch liên tịch: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Các Quyết định khen thưởng - Văn Phòng Sở (19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tổ chức Họp mặt giao lưu "Trái tim người Thầy" - VP Công Đoàn (17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kê hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/11" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc tham gia Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục Thành phố chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. - VP Công Đoàn (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về vận động đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đối với Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phòng Mầm Non (4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thư mời Đại diện các tập thể, các cá nhân được khen thưởng đã có thành tích trong hoạt động công đoàn NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 dự HNTK Hoạt động Công đoàn NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (có danh sách đính kèm) - VP Công Đoàn (27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục và đào tạo - Văn Phòng Sở (19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông - Văn Phòng Sở (16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Ngành Giáo dục - Văn Phòng Sở (16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông) - Phòng TCCB (13/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 & Triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch trao Học bổng "Nguyễn Đức Cảnh" Ngành Giáo dục và Đào Tạo Thành phố lần thứ XVII, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thực hiện báo cáo thành tích đề nghị khen cao năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về dự kiến đánh giá - xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc thực hiện yêu cầu giải trình theo quy định tại Nghị định số 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ - Văn Phòng Sở (29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc hồ sơ sáng kiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (21/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về kế hoạch tập huấn giáo viên tham gia dự án YouthSpark năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - TTTT&CTGD (16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thực hiện Di chức Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về hồ sơ thi đua cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

(KHẨN) Về đề cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Thanh Tra (13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tổ chức sân chơi giao lưu sản phẩm CNTT học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTTT&CTGD (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Phát động hội thi thiết kế chủ đề dạy học định hướng giáo dục STEM - Phòng Trung Học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động, giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23. - VP Công Đoàn (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19" - Văn Phòng Sở (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc tham gia Cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động chào mừng 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thành lập Công đoàn Việt Nam" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. - VP Công Đoàn (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về cung cấp thông tin liên lạc, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành - Văn Phòng Sở (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo - Văn Phòng Sở (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo về việc thực hiện hồ sơ thi đua - khen thưởng Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố Thành phố sạch và giảm ngập nước" Giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 - Giải bóng đá nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ I - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 - Giải bóng đá nam giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định công bố tổng thể công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm đề án) - Văn Phòng Sở (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kính gửi: Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở; Bí thư, Hiệu trưởng các trường THPT công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. - VP Đảng Ủy (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 - Hội thi làm bánh truyền thông dân gian kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương với chủ đề "Hướng về Đất Tổ" - VP Công Đoàn (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kính gửi: Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở; Bí thư, Hiệu trưởng các trường THPT công lập thuộc Sở - VP Đảng Ủy (5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo khẩn - Hội thi làm bánh truyền thống dân gian kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương với chủ đề "Hướng về Đất Tổ" - VP Công Đoàn (5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT thành phố Lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 - Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT thành phố Lần thứ I - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh - Văn Phòng Sở (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh - Sở giáo dục (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn nhập mã số học sinh trong phần mềm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Thành Ủy TP. Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. - VP Công Đoàn (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số 6 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số 3 - Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ I - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Chính trị tư tưởng (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Thanh Tra (25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&D9T Thành phố lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức phong trào thể dục thể thao "Khỏe để làm việc và giảng dạy" - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kính gửi: Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị công lập trực thuộc Đảng ủy Sở; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các Trường THPT công lập. - VP Đảng Ủy (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số 2 - Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ I - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thư mời Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ và các đơn vị trực thuộc dự Lễ khai mạc Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ I - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 - Phòng Chính trị tư tưởng (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16” đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số 1 - Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố Lần thứ nhất - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kính gửi: Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị công lập trực thuộc Đảng ủy Sở; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các trường THPT công lập, - VP Đảng Ủy (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch và thể lệ Hội thi làm bánh truyền thống dân gian kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương với chủ đề "Hướng về Đất Tổ" - VP Công Đoàn (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động Công đoàn cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (có điều chỉnh) - VP Công Đoàn (12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo nhận khen thưởng về thực hiện tốt công tác thu, nộp tài chính công đoàn Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng (11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch kiểm tra công tác văn phòng và giải quyết thủ tục hành chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (có điều chỉnh phần phụ lục) - Văn Phòng Sở (8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kính gửi: Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở; Bí thư, Hiệu trưởng các Trường THPT công lập thuộc Sở. - VP Đảng Ủy (7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tham dự triển lãm công nghệ Giáo dục Quốc tế BESS Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTTT&CTGD (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tin tuyên truyền trong tháng 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố lần thứ Nhất - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số 2 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT "Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học" - Phòng GDTX (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

NGHỊ ĐỊNH 135/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - Phòng GDTX (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Báo cáo số liệu CNTT phục vụ Đề án phổ cập tin học - TTTT&CTGD (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ - UBND thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Thanh Tra (21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO - Phòng Thanh Tra (21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO - Phòng Thanh Tra (21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 - THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công văn 5942/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công văn 5932/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số 2 - Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về báo cáo kết quả triển khai dạy học ngoại khoá theo nội dung Dự án YouthSpark học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTTT&CTGD (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTTT&CTGD (28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Triển khai thực hiện Chỉ thị 138/CT-BGDĐT ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chính tình trạng lạm dùng hồ sơ, sổ sách của nhà trường - Phòng Trung Học (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 ngành giáo dục và đào tạo Thành phố - Phòng Thanh Tra (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về chăm lo Tết Kỷ Hợi 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 - Phòng Thanh Tra (21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LUẬT KHIẾU NẠI 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 - Phòng Thanh Tra (21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LUẬT THANH TRA 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Thanh Tra (21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LUẬT TỐ CÁO 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Thanh Tra (18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - Văn Phòng Sở (16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - Văn Phòng Sở (16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu - Phòng GDTX (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư số 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập - Phòng Trung Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam - Phòng Trung Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số 1 - Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch và Điều lệ Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông - Phòng Trung Học (28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạyngười khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục - Phòng Trung Học (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (của UBND Thành phố) - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung - Phòng Trung Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và ôn thi THPT quốc gia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ khen thưởng học sinh đạt giải các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi. - Văn Phòng Sở (12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lịch tập huấn công tác tài chính - kế toán công đoàn cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và Ngày thế giới phòng chống, chống AIDS (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về vận động hỗ trợ đồng nghiệp khó khăn, ngoại thành vui Tết Kỷ Hợi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - VP Công Đoàn (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

[KHẨN] Về ngưng tổ chức các hoạt động chiều tối ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Gửi Ủy ban nhân dân các quận/huyện về cho học sinh nghỉ học ngày 26.11.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Về cho học sinh nghỉ học ngày 26.11.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tham dự Chương trình "Sáng kiến hợp tác giáo dục phổ thông Việt Nam - Australia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18" - Văn Phòng Sở (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định tặng Huy hiệu thành phố cho các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Văn Phòng Sở (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Văn Phòng Sở (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định về việc tặng Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Văn Phòng Sở (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định tặng Bằng khen cho các giáo viên và cán bộ quản lý đã có thành tích xuất sắc đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Văn Phòng Sở (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tham dự Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 21 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc nắm tình hình cán bộ, nhà giáo và người lao động liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm - VP Công Đoàn (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18" - VP Công Đoàn (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tổ chức triễn lãm Bảo tàng lưu động cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục Thành phố - VP Công Đoàn (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về vận động quyên góp vải tặng đồng nghiệp các tỉnh vùng khó khăn - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tham dự Lễ Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - Văn Phòng Sở (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức họp mặt, giao lưu Nhà Giáo nhân dân, Nhà Giáo ưu tú năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch Hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm học liên tục (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18). - Văn Phòng Sở (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch thực hiện đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Văn Phòng Sở (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn về việc xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về đề nghị được nhận thiệp điệp tử chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-11 - Văn Phòng Sở (1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lịch trọng tâm công tác tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo kết quả xét giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo về kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Giao ban công tác chuyên môn lần 1 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch triển khai giáo dục An Toàn giao thông trong trường Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tiêu chí chấm thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định đánh giá Thư viện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (BẢN CHÍNH THỨC) - Phòng Thanh Tra (17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ngày 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục - Phòng Trung Học (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - VP Công Đoàn (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18" trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố - VP Công Đoàn (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tuyên truyền Chương trình 27-CTr/TU và 28-CTr/TU ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Thành Ủy về thực hiện Nghị quyết số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức hội thi “Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Tiểu Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tháng nhớ ơn Thầy Cô" chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở - Phòng Thanh Tra (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN - QUAN TRỌNG: Về thực hiện Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Văn Phòng Sở (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tham dự Hội thảo "Phát triển giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm từ New Zealand" - Văn Phòng Sở (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - VP Đảng Ủy (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Văn Phòng Sở (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định về công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. - Văn Phòng Sở (1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận Cộng tác viên thanh tra giáo dục - gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Các trường THPT, các đơn vị trực thuộc - Phòng Thanh Tra (28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN - QUAN TRỌNG: Về thực hiện Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Văn Phòng Sở (25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTTT&CTGD (24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Phòng Chính trị tư tưởng (24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn thực hiện chương trình Tiết học ngoài nhà trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - VP Đảng Ủy (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. - Phòng Trung Học (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Chính trị tư tưởng (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về triển khai công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (gửi các PGDĐT, các đơn vị trực thuộc) - Phòng Thanh Tra (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Công văn về lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW - VP Đảng Ủy (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT và công tác kiểm tra nội bộ trường học (Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Phòng Thanh Tra (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục Thành phố chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của ngành giáo dục - Phòng Thanh Tra (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng Thanh Tra (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Thanh Tra (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Thanh Tra (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị Người Lao động năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Công văn về tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng - VP Đảng Ủy (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch công tác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông - Phòng Trung Học (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thư Chúc mừng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Văn Phòng Sở (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định tặng Cờ Thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho các tập thể thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho các tập thể thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ Chi bộ trực thuộc Kế hoạch Tuyên dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Đảng Ủy (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Đảng Ủy (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Công đoàn Ngành Giáo dục, Báo Giáo dục Công văn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII - VP Đảng Ủy (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN! Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Công đoàn Ngành Giáo dục, Báo Giáo dục Công văn phát hành tài liệu tuyên truyền “Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại” - VP Đảng Ủy (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về Khai giảng năm học mới và Ngày Hội đón trẻ Mầm non đến trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (17/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch Tổng kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - VP Công Đoàn (15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (13/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc về việc tuyên truyền “Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X” - VP Đảng Ủy (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông - Phòng Chính trị tư tưởng (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc thông báo ý kiến của Ban Thường vụ CĐGDTP về đề nghị công nhận danh hiệu "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (bổ sung) - VP Công Đoàn (8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về vận động đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc nhắn tin bình chọn "VTV Awards 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18" cho Chương trình "Thay lời tri ân" và Thầy giáo Đặng Văn Cương - "Nhân vật của năm" - VP Công Đoàn (6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đề cương tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/1888-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Đảng Ủy (6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về đề nghị đảm bảo tiến độ đề xuất khen thưởng cho các đơn vị giáo dục trực thuộc quận, huyện - Văn Phòng Sở (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông - Phòng Trung Học (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 - Phòng Chính trị tư tưởng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN! Kính gửi các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tham gia Hội thi cán bộ kiểm tra Đảng giỏi" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Đảng Ủy (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định về ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương); Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và Trường phổ thông nhiều cấp học công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng TCCB (17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi các Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Công văn 645-CV/ĐU (thay bản đã gửi) - VP Đảng Ủy (12/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tham gia Cuộc thi Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm - VP Công Đoàn (6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn thành phố. - Phòng Chính trị tư tưởng (26/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch cuộc thi viết chủ đề "Hoa giữa đời thường" - VP Công Đoàn (22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về đề nghị tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố và Huy hiệu thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học - Phòng GDTX (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về dự kiến đánh giá - xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (19/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch đẩy mạnh công tác phỏ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 - VP Công Đoàn (8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18" - VP Công Đoàn (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc. - VP Đảng Ủy (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về thực hiện đúng quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường - Văn Phòng Sở (28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo - Phòng Chính trị tư tưởng (25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo tiếp cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động - VP Công Đoàn (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn triển khai kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết HN lần thứ VI BCH Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới - VP Công Đoàn (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch trao Học bổng "Nguyễn Đức Cảnh" Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ XVI, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. - Văn Phòng Sở (17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - VP Công Đoàn (17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quy định giám sát trong tổ chức Công đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-TLĐ ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Đoàn Chủ tịch Tồng LĐLĐ Việt Nam) - VP Công Đoàn (17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. - VP Đảng Ủy (17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Đảng Ủy (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn" Lần 4 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký mẫu con dấu Công đoàn - VP Công Đoàn (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Về việc thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Văn Phòng Sở (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người cán bộ công đoàn của chúng tôi" cấp công đoàn cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Về mời dự Hội nghị chuyên môn - Văn Phòng Sở (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Ban hành Quy chế phối hợp của phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Phòng Thanh Tra (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường Trung học phổ thông, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (ngành sư phạm) và các đơn vị trực thuộc - Phòng Thanh Tra (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng - Phòng Trung Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định số 137tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Chính trị tư tưởng (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT - Phòng Chính trị tư tưởng (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Về công khai Bảng Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

QUYẾT ĐỊNH về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá39/GDĐT-TrH ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về việc triển khai thực hiện các qui định về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học - Sở HCM (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức kiểm tra, hoàn chỉnh thủ tục chuyển giao CĐCS về công đoàn Sở LĐTB-XH - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng - VP Công Đoàn (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng - VP Công Đoàn (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức "Tháng công nhân" lần thứ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động " năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công văn hướng dẫn một số điểm sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm theo Hướng dẫn số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-HD/BTCTW ngày 24/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ban Tổ chức Trung ương - VP Đảng Ủy (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW ngày 15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - VP Công Đoàn (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động CĐCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. - Phòng Trung Học (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT - Phòng Chính trị tư tưởng (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ - VP Công Đoàn (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc phối hợp triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của ngành giáo dục - VP Công Đoàn (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định số 322/QĐ-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Chính trị tư tưởng (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công văn về rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 và những năm tiếp theo - VP Đảng Ủy (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 29 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về giáo dục hào nhập đối với người khuyết tật - Phòng Chính trị tư tưởng (8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về cập nhật dữ liệu sáng kiến cấp thành phố các năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. - Văn Phòng Sở (5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch kiểm tra công tác văn phòng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - Phòng Trung Học (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". - Văn Phòng Sở (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc nhắc lại hướng dẫn 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 về xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc hưởng ứng Lễ hội áo dài TP. Hồ Chí Minh và tham gia Hội thi "Duyên dáng Áo dài" lần 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo về việc nhận Bằng khen và Huy hiệu Thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Phòng Chính trị tư tưởng (23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Chính trị tư tưởng (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - VP Công Đoàn (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tăng cường phổ biến Báo Người Lao động đến công đoàn cơ sở - VP Công Đoàn (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 (từ ngày 26/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đến hết ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Phòng Chính trị tư tưởng (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về rà soát, chấn chỉnh các hoạt động tổ chức học tập trải nghiệm và xây dựng tiết học ngoài nhà trường tại các trường trung học - Phòng Trung Học (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - VP Công Đoàn (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Văn bản về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh. - Phòng Trung Học (1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về chấn chỉnh việc treo pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu khu vực cổng trường, tường rào và trong khuôn viên trường học. - Phòng Chính trị tư tưởng (29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng Chính trị tư tưởng (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 ngành giáo dục và đào tạo Thành phố - Phòng Thanh Tra (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch số 244/KH-GDĐT-CTTT ngày 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch Triển khai công tác y tế trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Chính trị tư tưởng (23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số 36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Phòng Chính trị tư tưởng (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 - Phòng Chính trị tư tưởng (16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông - Phòng Chính trị tư tưởng (15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em - Phòng Chính trị tư tưởng (15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Nghị định số 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường - Phòng Chính trị tư tưởng (15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Nghị quyết số 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng (15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về chăm lo Tết Mậu Tuất 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Về dời thời gian tổ chức Lễ Trao tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch và Điều lệ Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 19 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (có điều chỉnh) - VP Công Đoàn (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư 34/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ngày 25 tháng12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Sở HCM (3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HỎA TỐC: CÔNG ĐIỆN về cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16 - Văn Phòng Sở (24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo về kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Giao ban công tác chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (có điều chỉnh) - Văn Phòng Sở (22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - VP Công Đoàn (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công văn về thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - VP Đảng Ủy (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Thanh Tra (12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ giáo dục thường xuyên) tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

V/v tiếp tục vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ gây ra. - VP Công Đoàn (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định tặng Bằng khen đối với các giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

V/v góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Diễn văn Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn Kiểm tra Học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp THCS - Phòng Trung Học (13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tiêu chí chấm điểm thi đua. - Văn Phòng Sở (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về đề nghị được nhận thiệp điện tử chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 - Văn Phòng Sở (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Báo cáo Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và Phương hướng nhiệm vụ Giáo dục Khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Tiểu Học (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần 4(mở rộng)- năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về cập nhật nội dung sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 theo mẫu. - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch công tác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tháng nhớ ơn Thầy Cô" chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) Chủ đề: "Nét đẹp phấn trắng" - VP Công Đoàn (13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn liên Sở về việc thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Phòng KHTC (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - TTTT&CTGD (29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục Thành phố chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - VP Công Đoàn (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Văn Phòng Sở (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) và kỷ niệm tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - VP Công Đoàn (25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - VP Công Đoàn (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm và HIV/ AIDS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KHẨN! Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập - VP Đảng Ủy (21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - TTTT&CTGD (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Thanh Tra (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về triển khai Quyết định số 4686/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD&ĐT được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

K/g Trưởng phòng GDĐT, Chủ tịch CĐGD Quận, Huyện; Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường THPT, TC, Cao đẳng trực thuộc; Thủ trưởng, Chủ tịch CĐ Trung tâm GDTX và đơn vị trực thuộc: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG - HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các trường tiểu học - Văn Phòng Sở (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người Lao động - Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức - Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đối với các trường Trung học phổ thông; các đơn vị trực thuộc Sở - Phòng Thanh Tra (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tập huấn kỹ năng tiếng Anh và giới thiệu bài thi Pearson Test of English theo chuẩn quốc tế - Văn Phòng Sở (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về chuẩn bị thư của Chủ tịch nước để phục vụ Lễ Khai giảng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 cho các tập thể thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định tặng Cờ Thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 cho các tập thể thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về khai giảng năm học mới và Ngày Hội đón trẻ Mầm non đến trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục - Phòng KHTC (25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - Văn Phòng Sở (24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

THÔNG TIN! DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA (cập nhật ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - Phòng Chính trị tư tưởng (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc triển khai tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học - VP Công Đoàn (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc hỗ trợ tuyển sinh Thạc sĩ Khoa học Chính trị năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo số 2 - Về việc đăng ký danh hiệu thi đua công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong trường Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng Thanh Tra (16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về ban hành danh mục máy móc, thiết bị được trang bị tại phòng họp, hội trường trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng KHTC (16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kính gửi Trưởng phòng, Chủ tịch CĐGD quận huyện; Thủ trưởng, Chủ tịch CĐCS các Trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; Trung tâm GDTX và đơn vị trực thuộc: Về kêu gọi đóng góp ủng hộ CBNGNLĐ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kính gửi Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT CĐGDTP; Chủ tịch CĐGD Quận, Huyện; CĐCS Trung tâm GDTX Quận, Huyện; THPT, Trung cấp, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc: Về góp ý dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - VP Công Đoàn (14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn mẫu sơ kết học kỳ, tổng kết công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo - Phòng Thanh Tra (14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc hướng dẫn công tác thanh kiểm tra của PGD&ĐT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Thanh Tra (14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc ủng hộ Chương trình "Vòng tay yêu thương" - lần 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về giáo dục - Phòng Trung Học (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (4/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về đề nghị tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố và Huy hiệu thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (4/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ XI (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23) - VP Công Đoàn (3/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/1888 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - VP Công Đoàn (25/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tầm nhìn ASEAN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát động - VP Công Đoàn (18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về cập nhật nội dung sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 theo mẫu mới. - Văn Phòng Sở (18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - Phòng Trung Học (16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập - Phòng Trung Học (16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và Hội nghị quan chức cao cấp lần 3 (SOM 3) tại thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (27/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Vận động tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (27/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công văn về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 - VP Đảng Ủy (23/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn các trường THCS, THPT có giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài, lập kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và tổ chức hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc triển khai chương trình phúc lợi Sam Sung cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc triển khai "Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em" - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch trồng cây hưởng ứng phong trào "Gia đình trồng cây xanh" giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 - VP Công Đoàn (13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung - VP Công Đoàn (13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè - Phòng Trung Học (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo: Về tổ chức hoạt động Về nguồn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo về đổi mẫu con dấu mới Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về nâng cao chất lượng công tác văn phòng - Văn Phòng Sở (25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về hồ sơ sáng kiến và hồ sơ thi đua cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW ngày 15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết Chương trình Tích hợp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Triển khai kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 & Hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài giờ học chính khóa tại trường. - Văn Phòng Sở (23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về họp trực tuyến triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy Chương trình tích hợp - Văn Phòng Sở (23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch trao Học bổng "Nguyễn Đức Cảnh" Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ XV, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về vận động các cơ sở giáo dục, nhà giáo, người lao động chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thịt heo - VP Công Đoàn (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc xây dựng tiêu chí phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" - VP Công Đoàn (13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn xây dựng tiêu chí phong trào thi đua " Giỏi việc trường, đảm việc nhà" - VP Công Đoàn (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đăng ký Trại hè Thanh Đa cho con CB, GV, NV - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về đề nghị báo cáo kết quả thực hiện 6 Chương trình Công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” - VP Công Đoàn (11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về triển khai giới thiệu chương trình gạo sạch cho Đoàn viên, Nhà giáo, người lao động trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. - VP Công Đoàn (11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh cổ động về công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ cấp Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về hỗ trợ phổ biến thông tin và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vay tiền tạo lập nhà ở. - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn tổ chức lễ đón nhận Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tuyên truyền, vận động nhà giáo, người lao động thực hiện tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc thông báo lịch phát sóng chương trình giao lưu điển hình - VP Công Đoàn (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17; Chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Giáo dục Thành phố - VP Công Đoàn (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động “Tháng Công nhân” lần 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Chi phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở - VP Công Đoàn (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội XI Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về xin ý kiến góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Văn Phòng Sở (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - Sở HCM (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, định hướng và nắm bắt dư luận xã hội - VP Công Đoàn (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

THÔNG BÁO Về việc mạo danh tổ chức Công đoàn đến tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị. - VP Công Đoàn (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Nghị định 124/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Sở HCM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Sở HCM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Nghị định số 73/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Sở HCM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Văn Phòng Sở (14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và Chương trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tra cứu thông tin liên quan kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN THƯỞNG HỘI THI VIẾT BÀI “CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN” - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo về kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo Sở GD&ĐT với học sinh thành phố​, Chủ đề: "Học sinh thành phố với văn hóa ứng xử học đường" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tham gia buổi hỏi - đáp trực tuyến về công tác tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tháng Công nhân” lần 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đề án: Phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - TTTT&CTGD (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kiểm tra thực hiện quy chế môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh. - Phòng Trung Học (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về Thông báo kết quả thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tham gia buổi hỏi - đáp trực tuyến về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc tổ chức tuyên truyền Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII - VP Công Đoàn (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc tham quan học tập, truyền thống tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng - VP Công Đoàn (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 ngành giáo dục và đào tạo Thành phố - Phòng Thanh Tra (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tuyên truyền, tổ chức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia buổi hỏi - đáp trực tuyến về kỳ thi THPT Quốc gia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo về kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị công tác chuyên môn lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định Thanh tra Coi thi tại Hội đồng thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố - Khóa ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Thanh Tra (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 - VP Công Đoàn (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch - tài chính ngành giáo dục và đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch cuộc thi "Tài năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh lần 5" - Robotacon - Phòng Trung Học (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH HỘI THI VIẾT BÀI “CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN” Nhân kỷ niệm 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Thành phố (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1977 – tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - VP Công Đoàn (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công văn số 167/ĐTVNN ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Cục đào tạo với nước ngoài về việc hoạt động kinh doanh tư vấn du học - Sở HCM (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về hướng dẫn hoạt động chào mừng kỷ niệm 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Thành phố tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/4/1977 - VP Công Đoàn (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” - VP Công Đoàn (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kính gửi đồng chí Bí thư, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Bí thư, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Sở quản lý đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 và những năm tiếp theo - VP Đảng Ủy (24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về rà soát các phòng họp giao ban trực tuyến của Phòng GD&ĐT và các cụm thi đua THPT, GDTX - Văn Phòng Sở (24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Khẩn: Về việc tham gia Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17” - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về báo cáo các nội dung liên quan đến các tin đăng trên mạng xã hội - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục. - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn về việc xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư số 27/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐ ngày ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ GDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục - Phòng Trung Học (15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo số tài khoản mới của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo về việc nhận Bằng khen và Huy hiệu Thành phố. - Văn Phòng Sở (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công văn số 37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-ĐTVNN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi du học ở nước ngoài. - Sở HCM (9/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - VP Công Đoàn (9/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch kỷ niệm 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/3/191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17), 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 - VP Công Đoàn (8/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về công tác báo cáo và tham dự các Hội nghị, Hội thảo, buổi họp - Văn Phòng Sở (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục tổ chức - TTTT&CTGD (3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Luật số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Quốc hội khóa 14 về ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QH13 - Sở HCM (1/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định công nhận trường THCS, THPT đạt chuẩn, tiên tiến và xuất sắc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học (22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông báo danh sách nhà giáo được Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo bình chọn Nhà giáo Ưu tú năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng KHTC (15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch và Điều lệ Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 18 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy liên tục nhiều năm học, đạt Giải thưởng "Võ Trường Toản" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. - Văn Phòng Sở (6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về lập danh sách cán bộ, nhà giáo, người lao động khó khăn cần chăm lo nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về vận động hỗ trợ đồng nghiệp khó khăn, ngoại thành vui Tết Đinh Dậu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giám sát năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v hướng dẫn CĐCS ngoài công lập phối hợp với chủ đơn vị trong việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch kiểm tra phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch hưởng ứng thực hiện "Nơi ở sạch đẹp - phòng chống virus Zika" - VP Công Đoàn (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Diễn văn Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch cuộc thi "Toán học - Tư duy và thực tiễn" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn liên Sở: về thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 - Phòng KHTC (11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc tuyên truyền, tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc phối hợp tổ chức chương trình "Đồng hành cùng người thầy" - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc xét tham gia Chương trình "Mái ấm đoàn viên" - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - Văn Phòng Sở (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - TTTT&CTGD (28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về Tổ chức họp mặt giao lưu “Trái tim người Thầy” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - VP Công Đoàn (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào “Vì Nhà giáo và người lao động” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - VP Công Đoàn (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về thông báo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. - Phòng KHTC (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Thanh Tra (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về sử dụng cơ sở vật chất nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm - Văn Phòng Sở (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố - Văn Phòng Sở (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi. - Phòng pháp chế (19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

THƯ KÊU GỌI Về việc đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH CHĂM LO TẾT ĐINH DẬU NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 CHO CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ - VP Công Đoàn (18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HƯỚNG DẪN Quy trình, thủ tục kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở - VP Công Đoàn (18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Văn bản số 76tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 /BGDĐT-GDTrH về Khung phân phối Chương trình môn học - Phòng Trung Học (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Văn Phòng Sở (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên trong nhà giáo, người lao động ngành giáo dục và đào tạo thành phố từ nay đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HƯỚNG DẪN Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÁNG NHỚ ƠN THẦY CÔ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) Chủ đề: “Nét đẹp phấn trắng” - VP Công Đoàn (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X của Công đoàn Giáo dục Thành phố - VP Công Đoàn (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về sử dụng thư điện tử trong đơn vị giáo dục - TTTT&CTGD (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc nộp báo cáo thành tích đề nghị khen cấp cao (Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng) - Văn Phòng Sở (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các trường Đại học, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/CT-TLĐ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon Go - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phòng pháp chế (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn liên tịch của Sở GD&ĐT và Bảo hiểm Xã hội TPHCM về thực hiện Bảo hiểm y tế HS-SV năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức Hội thi Học sinh giỏi Thành phố môn Giáo dục Quôc phòng và An ninh cấp THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16), tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) và chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 - VP Công Đoàn (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn công tác học vụ - giáo vụ và các văn bản liên quan - Phòng Trung Học (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn Liên Sở về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Văn Phòng Sở (21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

[KHẨN] Hướng dẫn liên Sở Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng KHTC (21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định số 34/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND về thực hiện NĐ 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng pháp chế (21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về thực hiện các khoản thu đầu năm học trong khi chờ hướng dẫn liên Sở - Phòng KHTC (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về công tác pháp chế - Phòng pháp chế (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc hưởng ứng Hội thi viết và thuyết trình "Công đức của người phụ nữ Việt Nam" - VP Công Đoàn (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp - Phòng pháp chế (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Ngành giáo dục Thành phố chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - VP Công Đoàn (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn cụ thể hoạt động chuyên môn trường trung học dạy tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 buổi/ngày - Phòng Trung Học (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về phát động đợt vận động đóng góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định số 117/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang - Phòng pháp chế (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày Khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về hướng dẫn nội dung chi tiết tổ chức Hội nghị Người lao động năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về đề nghị ổn định tư tưởng của CB-GV-NV Ngành GD&ĐT TP.HCM - Văn Phòng Sở (1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc tham gia Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16" - VP Công Đoàn (1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động - Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức - Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định số 116/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn - Phòng pháp chế (29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư liên tịch số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BGDĐT-BQP Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên kỹ thuật cho quân đội - Phòng pháp chế (24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư liên tịch số 19/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập - Phòng pháp chế (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Học sinh giỏi khối 9 cấp Thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (có điều chỉnh số lượng mới nhất) - Phòng Trung Học (19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 18/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" - Phòng pháp chế (17/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định số 99/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu - Phòng pháp chế (15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về đề nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - VP Công Đoàn (12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tài liệu Tập huấn Chuyên đề "Nghiệp vụ tổ chức và quản lý công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo" - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Thanh Tra (8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc nhận phiếu quà tặng MATTANA nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam - VP Công Đoàn (8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (Gửi Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường Trung học) - Phòng Trung Học (5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/1888 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - VP Công Đoàn (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định số 56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn - Phòng pháp chế (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng pháp chế (27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng - Phòng pháp chế (27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao lưu trực tuyến với CNVC-LĐ - VP Công Đoàn (25/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn thành phố - Văn Phòng Sở (22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về tham dự lớp tập huấn giảng dạy bộ sách “Family and Friends Special Edition” - Phòng Tiểu Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng pháp chế (19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Quý III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách Pháp luật quý III/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên Thành phố với pháp luật” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

THÔNG BÁO SỐ 2: Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Ủy ban nhân dân Thành phố - Phòng pháp chế (4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định 138/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Sở HCM (29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định số 55/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. - Phòng pháp chế (27/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - VP Công Đoàn (27/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền - VP Công Đoàn (22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố - VP Công Đoàn (22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về phát hành tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/7/1976 - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16). - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc ủng hộ Chương trình "Vòng tay yêu thương" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. - Phòng pháp chế (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Hội thi "Tự hào 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu" - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HƯỚNG DẪN Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. - Phòng pháp chế (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tổ chức Bồi dưỡng hè cho đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, cán bộ phụ trách pháp chế ngành giáo dục và đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nghị định số 47/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. - Phòng pháp chế (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

THÔNG BÁO SỐ 1: Về Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Triển khai thực hiện văn bản số 3347/STP-PBGDPL ngày 23 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. - Phòng pháp chế (8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Thành phố - Phòng pháp chế (7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn triển khai, thực hiện chế độ báo cáo trong quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. - Phòng pháp chế (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 – 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - VP Công Đoàn (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (3/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về vận động hỗ trợ CNVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai - VP Công Đoàn (3/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Mục III của TTLT số 23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện QĐ số 152/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-TTg ngày 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. - Phòng pháp chế (2/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ngành giáo dục và đào tạo Thành phố - Phòng pháp chế (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về tuyên truyền, vận động nhà giáo, người lao động thực hiện tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư liên tịch 13/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học. - Phòng pháp chế (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (26/5/2tập đoàn bet365_Đăng n