Cập nhật: 14:9, 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá69

Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn ghi phiếu đơn vị điều tra khối hành chính sự nghiệp về thực hiện kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 11 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn ghi phiếu đơn vị điều tra khối hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17; Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/CT-UBND ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 858/KH-UBND ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của UBND Gò Vấp về Tổng điều tra kinh tế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 trên địa bàn quận Gò Vấp.

Thành phần tham dự:

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Thành phố:

+ Ông Lê Minh Hùng - Trưởng phòng Tổng hợp Cục Thống kê Thành phố

+ Và các giám sát viên của Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 quận Gò Vấp:

+ Ông Lê Quang Vịnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thống kê quận Gò Vấp - Chủ trì tập huấn.

+ Bà Huỳnh Ngọc Bích Liên - Tổ trưởng Tổ thường trực Ban Chỉ đạo quận, Phó Chi Cục Trưởng  Chi cục Thống kê quận Gò Vấp - hướng dẫn, trao đổi và giải đáp thắc mắc về các nội dung phiếu khảo sát cho các đơn vị (đơn vị sẽ gửi phiếu khảo sát về Ban chỉ đạo quận trước 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17).

Tại buổi tập huấn với 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 trường công lập và tư thục tham dự -  đạt tỉ lệ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc quận Gò Vấp. Đồng thời kết hợp hướng dẫn ghi phiếu cá thể khối giáo dục dành cho 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 nhóm lớp mầm non, mẫu giáo trên địa bàn quận do Ông Huỳnh Tấn Tâm - Tổ phó Tổ thường trực, Chuyên viên Chi cục Thống kê phụ trách.

Dưới đây là hình ảnh tập huấn:

Tác giả: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤP

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích