Thống kê chuyên mục hỏi đáp

  • Tổng số câu hỏi:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
  • Tổng số câu trả lời:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
  • Tổng số câu đã trả lời:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tiêu điểm

533/GDĐT V.v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

532/GDĐT Về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chỉ đạo khẩn số: 451/GDĐT-CTTT Về chỉ đạo đảm bảo điều kiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại trường hoc. (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo

Thông báo số : 665/GDĐT-CTTT Về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh,sinh viên, học viên trên địa bàn Huyện do dịch bệnh Covid-19. (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn số: 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX Về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh,học viên các cơ sở GD (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tiêu điểm - Nhắc việc

533/GDĐT V.v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

532/GDĐT Về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chỉ đạo khẩn số: 451/GDĐT-CTTT Về chỉ đạo đảm bảo điều kiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại trường hoc. (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 2
Hôm nay : 118tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 1473
Tuần này : 7443
Tuần trước : 7614
Tháng này : 937tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 22679
Tất cả : 162671
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH

Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.38 ​291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích