Về việc Hướng dẫn một số nội dung hoạt động đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Giáo dục Mầm non. 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi họp giao ban chuyên môn bậc mầm non 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Hướng dẫn chuẩn bị năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

BÁO CÁO Kết quả Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” 31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

BÁO CÁO Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp Thành phố Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá" - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mầm non 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về hướng dẫn báo cáo tình hình Giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non" 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo về kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Bùi Thị Diễm Thu tại giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non - tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NQ-HĐND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Giáo dục Mầm non 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp Thành phố 15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 56
Hôm nay : 964
Hôm qua : 526
Tuần này : 964
Tuần trước : 3,481
Tháng này : 77,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 78,468
Tất cả : 576,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM