Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và triển khai nhiệm vụ Học kỳ II, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Bậc học Mầm non.21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v Bồi dưỡng thường xuyên "Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở Giáo dục Mầm non".6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v Tổ chức chuyên đề "Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ", tại Cụm 2.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tham dự buổi làm việc về Phương pháp Montessori trong Giáo dục Mầm non.3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức chuyên đề "Qui trình chế biến thức ăn của cấp dưỡng, tổ chức bữa ăn cho trẻ"8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức chuyên đề "Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ” tại Cụm 1.1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp giao ban định kỳ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách Mầm non; Bồi dưỡng thường xuyên tài liệu Bộ "Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở Giáo dục Mầm non"18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực Khu công nghiệp, Khu chế xuất đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá"18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Bồi dưỡng thường xuyên "Sinh hoạt tổ chuyên môn, hình thức bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả cho giáo viên mầm non" và "Xây dựng kế hoạch ở trường mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương" 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc Tổng kết 3 năm thực hiện xây dựng trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Bồi dưỡng tập huấn triển khai Nghị định 127/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP và Nghị định 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP của Chính phủ.7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Bồi dưỡng tập huấn triển khai Nghị định 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP và Nghị định 135/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP của Chính Phủ.27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v họp Ban chất lượng Thành phố Bậc học mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Bồi dưỡng chuyên môn “Rút kinh nghiệm thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19” 1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc Tổ chức họp giao ban định kỳ công tác cho trẻ làm quen Tiếng Anh trong trường Mầm non.29/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/vTham dự bồi dưỡng và rút kinh nghiệm “Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non” và “Thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ” 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tham dự bồi dưỡng thường xuyên về “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non” và “Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng”4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tham dự học tập mô hình “Trường học thông minh, lớp học thông minh” 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non.22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức chuyên đề “Trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở trường mầm non” 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” tại Cụm 1. 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại Cụm 3.21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Mời tham dự lớp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp với nội dung “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tham dự tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Tổ chức “Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non” 8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v tổ chức chuyên đề “Đổi mới tổ chức giờ ăn cho trẻ” - Cụm 3 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v Mời tham dự Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, bậc học mầm non18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm về tổ chức các hoạt động tăng cường tính chủ động, tích cực của trẻ” - Cụm 4 11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Hôm qua : 245
Tuần này : 1,283
Tuần trước : 3,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tháng này : 73,878
Tháng trước : 78,468
Tất cả : 573,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá41
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM