Tin tức từ sở

Thông tin cập nhật mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (cập nhật liên tục) - 9g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lễ Công bố và Trao quyết định Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - TTTT&CTGD (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DUYỆT HỒ SƠ VAY VỐN CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN, HỖ TRỢ TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19 - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lịch phát sóng các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12 - TTTT&CTGD (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công đoàn viên công đoàn trong ngành có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid 19 - VP Công Đoàn (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo 12 việc cần làm ngay trong 14 ngày vàng chống dịch COVID-19 - Văn Phòng Sở (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm, dịch vụ CEP phục vụ người lao động giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 với Tổ chức Tài chính Vi mô CEP đồng thời thực hiện giảm lãi suất cho vay sản phẩm tín dụng tăng thu nhập đoàn viên công đoàn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 - VP Công Đoàn (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Trao Quyết định phân công cán bộ - VP Đảng Ủy (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc - TTTT&CTGD (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học - TTTT&CTGD (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Sở - TTTT&CTGD (12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non - TTTT&CTGD (11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 Chi bộ Văn phòng Sở - TTTT&CTGD (3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị Sơ kết học kỳ I bậc học Mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và chia tay cán bộ quản lý nghỉ hưu - Phòng Mầm Non (3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Căn cứ kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục Mầm non - Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá nhằm báo cáo, rút kinh nghiệm các hoạt động đã thực hiện trong học kỳ I và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho học kỳ II; Kết hợp tại buổi giao ban, bậc học Mầm non tổ chức buổi họp mặt chia tay Cán bộ quản lý nghỉ theo chế độ nhằm để ghi nhận và tri ân sự cống hiến của các nhà giáo trong sự nghiệp Giáo dục Mầm non.

Khoá đào tạo chuyên sâu OTA (Oxford Teachers’ Academy) về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học. - Phòng Tiểu Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông tin về khóa đào tạo chuyên sâu OTA (Oxford Teachers’ Academy) về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học dành cho 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH TIỂU HỌC CỤM CHUYÊN MÔN 1: “GIẢNG DẠY TIẾNG ANH QUA VĂN HÓA VIỆT NAM” TẠI NHÀ BÈ - Phòng Tiểu Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Sinh hoạt chuyên đề Tiếng Anh Cụm 1 tại trường tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè

Hội nghị Giao ban công tác Tài chính và Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá gia đình công đoàn viên thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố nhận quà Tết Sum Vầy năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lễ khai mạc cuộc thi tiếng Anh TOEFL CHALLENGE và cuộc thi Tin học Quốc tế IC3 & IC3 SPARK CHALLENGE tại TP. HCM năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - TTNN&TH (7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Giải Aerobic - Thể dục cổ động HKPĐ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Nhiều màn trình diễn đặc sắc - Hội khỏe Phù Đổng Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chiều ngày 27/12, giải Aerobic - Thể dục cổ động Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm TDTT Quận 4. Giải đấu năm nay thu hút hơn 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá VĐV thuộc các quận, huyện, trường học trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài.

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non An Phú huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 - Phòng Mầm Non (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Trường mầm non An Phú, huyện Củ Chi long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Phước Hiệp huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 - Phòng Mầm Non (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Trường mầm non Phước Hiệp, huyện Củ Chi long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - VP Công Đoàn (22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hơn 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá VĐV “nhí” tranh tài giải bơi Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Hội khỏe Phù Đổng Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ngày 25/11, trên đường đua xanh tại CLB Bơi – Lặn Phú Thọ (Quận 11) đã chính thức diễn ra các cuộc tranh tài ở môn bơi Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Giải đấu thu hút hơn 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá VĐV thuộc các quận, huyện, trường học trên địa bàn thành phố tham gia thi đấu.

Gần 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá VĐV tham dự Hội khỏe Phù Đổng môn điền kinh - Hội khỏe Phù Đổng Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Môn điền kinh Hội khoẻ Phù Đổng TPHCM thu hút gần 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá VĐV của 3 cấp học tranh tài trong 3 ngày từ 22 – 24/11 tại Sân vận động Thống Nhất.

Quận 3 tổ chức 16 môn Hội khoẻ Phù Đổng cấp quận - Hội khỏe Phù Đổng Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hội khoẻ Phù Đổng quận 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá diễn ra hôm 13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá với 16 môn thể thao thu hút hơn 1.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá VĐV tham dự.

Học sinh quận 7 nô nức tham dự Hội khỏe Phù Đổng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Hội khỏe Phù Đổng Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Gần 1.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá vận động viên là các em học sinh tới từ 32 trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông trên địa bàn quận 7 sẽ tranh tài ở 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá môn thi đấu trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng Quận 7, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Gần 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá học sinh tham gia giải bóng rổ Hội khỏe Phù đổng TP. Hồ Chí Minh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Hội khỏe Phù Đổng Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ngày 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (quận 11), Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM Cúp Nestle Milo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đã chính thức khai mạc trong không khí sôi động và hào hứng với sự tham dự của các đội bóng thuộc các quận, huyện, trường học trên địa bàn thành phố

Chuyên đề tiếng Anh tiểu học Cụm 2: "Giảng dạy tiếng Anh lớp 1" tại trường Tiểu học Phùng Hưng, Q.11. - Phòng Tiểu Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề tiếng Anh tiểu học Cụm 2: "Giảng dạy tiếng Anh lớp 1" tại trường Tiểu học Phùng Hưng, Q.11.

Thực hiện báo cáo kế hoạch nhiệm vụ, báo cáo CNTT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - TTTT&CTGD (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Đại sứ quán Nhật Bản đình chỉ đại diện xin visa của 36 công ty tư vấn du học (Nguồn: PV Hà Bình - Báo Tuổi trẻ) - Văn Phòng Sở (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

GIẢI THƯỞNG VÕ TRƯỜNG TOẢN LẦN THỨ 22 - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Giáo viên trung học cơ sở: Những người “lái đò” tận tụy (Nguồn: PV Thu Tâm, Ảnh: Hoàng Hùng - Báo Sài Gòn Giải Phóng) - Văn Phòng Sở (22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

GIẢI THƯỞNG VÕ TRƯỜNG TOẢN LẦN THỨ 22 - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Khi cô cũng là "mẹ"... (Nguồn: PV Thu Tâm, Ảnh: Hoàng Hùng - Báo Sài Gòn Giải Phóng) - Văn Phòng Sở (21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

GIẢI THƯỞNG VÕ TRƯỜNG TOẢN LẦN THỨ 22 - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Giáo viên mầm non - Ươm mầm từ những điều bình dị (Nguồn: PV Thu Tâm, Ảnh: Hoàng Hùng - Báo Sài Gòn Giải Phóng) - Văn Phòng Sở (21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CÁC HỘI THI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HỘI THI NẤU ĂN VỚI CHỦ ĐỀ “NHÀ GIÁO VỚI ẨM THỰC 3 MIỀN” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

BẢN TINKỳ thi học viên giỏi giải Toán nhanh trên máy tính cầm tay Casio cấp Thành phố ngày 15 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng GDTX (17/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

GIẢI THƯỞNG VÕ TRƯỜNG TOẢN LẦN THỨ 22 - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Cô giáo "cứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 là đóng cửa"(Nguồn: Lê Huyền - Vietnamnet) - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

GIẢI THƯỞNG VÕ TRƯỜNG TOẢN LẦN THỨ 22 - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Thầy giáo 14 năm dạy trẻ mầm non giữa Sài Gòn(Nguồn: Hoài Nam - báo Dân Trí) - Văn Phòng Sở (15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỌP MẶT GIAO LƯU CÁN BỘ QUẢN LÝ – GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TIÊU BIỂU VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁI TIM NGƯỜI THẦY” NHÂN KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM( 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ Khai mạc Hội thi “Đua thuyền rồng”, Hội thi “Tiếng hát Cán bộ quản lý – Cán bộ công đoàn” và Hội thi “Nét đẹp học đường” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ Khai mạc Hội thi “Trang trí tiểu cảnh” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 với chủ đề “Mái trường xanh” Chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nhật Bản đình chỉ cấp Visa cho học sinh đi du học "qua ngả" Công ty CP quốc tế ICO(Nguồn tin: Tuổi trẻ và Pháp luật - chuyên trang điện tử của báo Tuổi trẻ Thủ đô) - Văn Phòng Sở (3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nhật Bản đình chỉ cấp Visa cho học sinh đi du học "qua ngả" Công ty CP quốc tế ICO

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non và chia tay cán bộ quản lý nghỉ hưu - Phòng Mầm Non (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Căn cứ kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non lần 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Kết hợp tại buổi giao ban, bậc học Mầm non tổ chức buổi họp mặt chia tay cán bộ quản lý nghỉ hưu nhằm để ghi nhận và tri ân sự cống hiến của các nhà giáo trong sự nghiệp Giáo dục mầm non.

Chuyên đề cấp thành phố bộ môn tiếng Anh tiểu học: "Nâng cao chất lượng soạn giảng giáo án" tại trường Tiểu học An Phú 1, Huyện Củ Chi. - Phòng Tiểu Học (28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề cấp thành phố bộ môn tiếng Anh tiểu học: "Nâng cao chất lượng soạn giảng giáo án" tại trường Tiểu học An Phú 1, Huyện Củ Chi.

Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minhthực hiện dâng hương tượng Hai Bà Trưng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen sáng ngày 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Cán bộ nữ công thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minhtham dự Lễ khánh thành và đặt tượng Hai Bà Trưng tại Công viên Văn hóa Đầm Sennhân kỉ niệm 89 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KHỐI THI ĐUA 1 TRỰC THUỘC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỌP MẶT TRI ÂN CB – GV – NV NGHỈ HƯU NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

BẢN TINHội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáKhối ngoại ngữ, tin học - Phòng GDTX (1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ Khánh thành trường Mầm non Tân Sơn Nhất quận Tân Bình - Phòng Mầm Non (25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Trường mầm non Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình long trọng tổ chức lễ khánh thành. Trường mầm non Tân Sơn Nhất được phép xây dựng theo Quyết định số 347/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư là: 44,9 tỷ đồng. Trường được xây dựng với quy mô: 15 phòng học cho các nhóm lớp, trung bình mỗi lớp 25 đến 35 trẻ; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 phòng chức năng; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 phòng đa năng; thư viện - họp; phòng hoạt động thể chất; phòng âm nhạc; Khu bếp ăn một chiều; phòng giặt; phòng nhân viên; khu hành chánh; kho; bãi để xe dưới tầng hầm và các phòng phụ trợ.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH CẤP NGÀNHLẦN THỨ XVII, NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG TRUNG CHO CON CÔNG ĐOÀN VIÊN - VP Công Đoàn (18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Triển khai nhiệm vụ Giáo dục thể chất năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Triển khai nhiệm vụ Giáo dục thể chất năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

BẢN TINTập huấn công tác xây dựng xã hội học tập và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng - Phòng GDTX (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Câu hỏi sử dụng tập bản đồ Vùng Đông Nam Bộ giảng dạy Địa lí địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá môn Địa lí THCS, THPT - Phòng Trung Học (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn lập kế hoạch giảng dạy môn Địa lí THCS, THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Câu hỏi sử dụng tập bản đồ Vùng Đông Nam Bộ để giảng dạy địa lí địa phương TPHCM năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá môn học Địa lí THCS, THPT TPHCM - Phòng Trung Học (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn lập kế hoạch giảng dạy môn Địa lí năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (THCS, THPT) - Phòng Trung Học (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Chính trị tư tưởng (9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh thành phố bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, giúp học sinh hình thành thói quen chấp hành pháp luật một cách tự giác và có thái độ ứng xử văn minh trong trường học và ngoài xã hội, góp phần xây dựng văn hóa học đường

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Tuổi Hoa, mầm non Vành Anh huyện Nhà Bè đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, hòa trong không khí tưng bừng ngày khai giảng năm học mới của cả nước. Trường mầm non Tuổi Hoa, mầm non Vàng Anh huyện Nhà Bè, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 và ngày hội Bé đến trường.

Lễ Khánh thành trường Mầm non Sơn Ca 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá quận Phú Nhuận, Mầm Non 3, Mầm Non 6 Quận 4 - Phòng Mầm Non (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hòa trong không khí tưng bừng ngày khai giảng năm học mới của cả nước. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Trường Mầm non Sơn ca 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá quận Phú Nhuận, trường Mầm Non 3 và trường Mầm Non 6 Quận 4 đã long trọng tổ chức lễ Khánh thành và khai giảng trường.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Văn Phòng Sở (2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Báo cáo lao động nước ngoài năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

TỔ CHỨC CHUYẾN THĂM VÀ TẶNG QUÀ ĐẾN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI - VP Công Đoàn (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

BẢN TINHội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19,Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáGiáo dục thường xuyên - Phòng GDTX (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Giáo dục Mầm non - Phòng Mầm Non (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh, đây là năm học mà Giáo dục mầm non được các cấp lãnh đạo, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư về nhân sự, về cơ sở vật chất với nhiều ngôi trường mới được xây dựng; cải tạo đưa vào hoạt động, một số đề án được thực thi, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non ngày càng đạt hiệu quả cao từ sự chung tay góp sức của xã hội. Chính từ sự quan tâm đó, đội ngũ CB-GV-NV Giáo dục Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm trồng người, góp cho đời những bông hoa mầm non tươi thắm nhất. Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc cũng đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”.Nhằm tiếp tục phát triển Giáo dục Mầm non trong giai đoạn mới thông qua công tác đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.Ngày 14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Giáo dục Mầm non.

Bồi dưỡng chuyên môn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19“Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non” - Phòng Mầm Non (19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bậc học mầm non. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”.

HỘI THẢO "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC" - VP Công Đoàn (19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Họp giao ban định kỳ công tác cho trẻ làm quen tiếng Anh trong trường mầm non - Phòng Mầm Non (19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bậc học Mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Họp giao ban định kỳ công tác cho trẻ Mầm non làm quen tiếng Anh trong trường Mầm non”. Nhằm tổng kết đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện công tác cho trẻ Mầm non làm quen tiếng Anh trong trường Mầm non trên địa bàn thành phố và nâng cao chất lượng chương trình đang triển khai thực hiện.

BẢN TIN HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - Phòng GDTX (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn chuyên đề "Kỹ năng mềm trong giảng dạy tiếng Anh cấp tiểu học". - Phòng Tiểu Học (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn chuyên đề "Kỹ năng mềm trong giảng dạy tiếng Anh cấp tiểu học".

Tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học - Phòng Tiểu Học (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học

Bồi dưỡng hè môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Tiểu Học (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bồi dưỡng hè môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Nhà Xuất bản Đại học Oxford (OUP) tổ chức.

TP.HCM: Sẵn sàng bước vào thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục Phổ thông mới - TTTT&CTGD (27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chủ động đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá và đổi mới công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng GD đã giúp ngành GD TP.HCM sẵn sàng bước vào thực hiện hiệu quả chương trình GD phổ thông (PT) mới.

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách - TTTT&CTGD (27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19), ngày 26-7, đoàn cán bộ TP.HCM do ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách tại Quận 8.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - VP Công Đoàn (25/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KHỐI THI ĐUA I - TRỰC THUỘC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN TỌA ĐÀM “NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH” - VP Công Đoàn (19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

BẢN TINHội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại“Cộng đồng học tập” cấp xã - Phòng GDTX (15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” (YouthSpark Digital Inclusion – YDI) cho giáo viên THCS - TTTT&CTGD (14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC CHO CON CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN THAM GIA TRẠI HÈ THANH ĐA NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP "ÁO DÀI – TRAO GỬI YÊU THƯƠNG" NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Cập nhật danh sách trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài (cập nhật đến tháng 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Phòng TCCB (21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá chuyên và tích hợp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Sở giáo dục (12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tra cứu điểm thi Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTTT&CTGD (12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Cập nhật danh sách các đơn vị đã cấp phép hoạt động tư vấn du học (tính tới tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Phòng TCCB (7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Cập nhật danh sách trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài (cập nhật tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Phòng TCCB (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Danh sách các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được cấp phép (tính đến tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Phòng TCCB (6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ trao Huy hiệu 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm tuổi Đảng - VP Đảng Ủy (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ trao Huy hiệu 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Ích đảng viên thuộc Chi bộ Trường Cao đẳng Viễn Đông

Hội nghị chuyên đề 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) và Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - VP Đảng Ủy (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Tân Định Quận 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường mầm non Tân Định Quận 1, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trường Mầm non Tân Định Quận 1, có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 điểm trường, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1982 với tên gọi Trường Bé Ngoan 1, năm 1989 được sát nhập thành Trường Mẫu giáo Tân Định, sau đổi tên là Trường Mầm non Tân Định. Trường có đầy đủ các phòng chức năng và được thiết kế quy hoạch chuẩn của trường, lớp mầm non và hoạt động theo quy chế tổ chức của trường công lập. Để tạo điều kiện cho việc chăm sóc giáo dục trẻ tốt, hàng năm nhà trường thường xuyên bổ sung trang thiết bị và cải tạo cơ sở vật chất chống xuống cấp, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.Căn cứ các tiêu chuẩn trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia được quy định tại Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 về nội dung ban hành quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia, căn cứ kết quả phấn đấu và đạt được của trường. Trường mầm Non Tân Định Quận 1 đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 1.

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Long Sơn Quận 9 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường mầm non Long Sơn Quận 9, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trường mầm non Long Sơn được thành lập theo quyết định số 134/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Ủy ban nhân dân Quận 9 và đi vào hoạt động từ tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến nay.Trường được xây dựng mới với tổng diện tích sử dụng là 5.621m2, gồm tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 trệt và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tầng lầu, 14 phòng học, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 phòng chức năng và các phòng hành chính theo thiết kế quy hoạch chuẩn của trường lớp mầm non. Trong quá trình xây dựng, hình thành và phát triển, nhà trường từng bước khẳng định vai trò, vị trí đối với sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội tại địa phương. Nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong quá trình hoạt động và đạt được nhiều thành tích. Căn cứ các tiêu chuẩn trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia được quy định tại Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 về nội dung ban hành quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia, căn cứ kết quả phấn đấu và đạt được của trường. Trường Mầm Non Long Sơn Quận 9 đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 1.

Bồi dưỡng chuyên đề: “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ” - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của ngành học mầm non. Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng học tập chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ” tại các trường mầm non Hoa Phượng Hồng, mầm non Hoa Phượng 1, mầm non Hoa Anh Đào, mầm non Hoa Mai huyện Bình Chánh. Thời gian 8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; ngày 17 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non và chia tay cán bộ quản lý nghỉ theo chế độ - Phòng Mầm Non (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non lần 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới. Kết hợp tại buổi giao ban, Bậc học Mầm non tổ chức buổi họp mặt chia tay cán bộ quản lý nghỉ theo chế độ nhằm để ghi nhận và tri ân sự cống hiến của các nhà giáo trong sự nghiệp GDMN.

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Long Trường Quận 9 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường mầm non Long Trường Quận 9, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢIGIẢI BÓNG ĐÁ MI NI NAM GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LẦN THỨ XX VÀ GIẢI BÓNG ĐÁ MI NI NỮ GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LẦN I - VP Công Đoàn (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Đề và hướng dẫn chấm Olympic Tháng Tư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V môn Địa lí khối 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và khối 11 - Phòng Trung Học (22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Cập nhật danh sách các đơn vị đã cấp phép hoạt động tư vấn du học (tính đến ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Phòng TCCB (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI Hội thi Làm bánh truyền thống dân gian với chủ đề “Hướng về đất tổ” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19Chào mừng Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LỄ KHAI MẠC Hội thi Làm bánh truyền thống dân gian với chủ đề “Hướng về đất tổ” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19Chào mừng Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay - Phòng Mầm Non (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong tình hình hiện nay. Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Ngày 26 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” tại trường mầm non Canada Quận 7

Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Phòng Mầm Non (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” tại trường mầm non Thành phố, ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

LỄ KHAI MẠCGIẢI BÓNG ĐÁ MINI NỮ GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LẦN THỨ I - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 kỳ thi Olympic tháng Tư Thành phố Hồ Chí Minh Lần V (THPT), Lần I(THCS) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non - Phòng Mầm Non (19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Ngày 14 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non” tại 4 cụm: trường mầm non Tuổi Thơ 7 Quận 3, trường Mầm non 14 quận Tân Bình; trường mầm non Anh Đào quận Gò Vấp; trường mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè.

Danh sách các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được cấp phép (cập nhật đến ngày 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Phòng TCCB (12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Báo cáo sơ kết học kỳ I môn Giáo dục thể chất năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LẦN THỨ XX - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH GIA LAI - VP Công Đoàn (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

BẢN TINHội nghị Sơ kết Học kỳ I và Định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Ngoại ngữ, tin học - Phòng GDTX (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KON TUM - VP Công Đoàn (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐẮK LẮK - VP Công Đoàn (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG NHÀ CÔNG VỤ VÀ TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐẮK NÔNG - VP Công Đoàn (21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

TỔNG HỢP DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC - Phòng TCCB (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY” TRAO QUÀ TẾT KỶ HỢI NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 CHO CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LINH TRUNG – QUẬN THỦ ĐỨC - VP Công Đoàn (1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

HỘI NGHỊ GIAO BANKHỐI THI ĐUA I - LẦN THỨ NHẤT DO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ THỰC HIỆN - VP Công Đoàn (31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHAM GIA HỘI THI GÓI VÀ NẤU BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉTMỪNG XUÂN KỶ HỢI 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 DO CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC - VP Công Đoàn (31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG “GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN” NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VP Công Đoàn (29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY”TRAO QUÀ TẾT KỶ HỢI NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TẠI HUYỆN CẦN GIỜ - VP Công Đoàn (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRAO QUÀ TẶNG NGHĨA TÌNHCHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG ANNHÂN DỊP TẾT KỶ HỢI NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG Của cụm công đoàn 5, 7 và 9 các trường trung học phổ thông trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC TRAO TẶNG NHÀ Ở "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN" NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Toàn cảnh Lễ Khai mạc Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge tại TP. HCM năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTNN&TH (29/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – “BÀI CA NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRAO TẶNG NHÀ Ở "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN" NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Sơn Ca Quận 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Sơn Ca Quận 2, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Thẩm định công nhận trường mầm non Tuổi Hoa và mầm non Vàng Anh huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Tuổi Hoa và mầm non Vàng Anh huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG CÁC HỘI THI Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

LỄ KHAI MẠCHội thi nấu ăn “Nhà giáo với ẩm thực 3 miền” Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi viết “Hoa giữa đời thường” do Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức - VP Công Đoàn (17/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

HỌP MẶT GIAO LƯU NHÀ GIÁO ƯU TÚNHÂN KỈ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thẩm định công nhận trường mầm non Long Trường và Long Sơn Quận 9 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Long Trường và Long Sơn Quận 9 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Lễ công nhận trường Mầm non Hoa Hồng 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Hoa Hồng 2 huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

LỄ KHAI MẠCHội thi “Nét đẹp học đường” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Chuyên đề cấp thành phố môn tiếng Anh cấp Tiểu học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Tiểu Học (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày thứ Sáu 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, tại trường Tiểu học Hùng Vương Q5, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức chuyên đề cấp thành phố môn tiếng Anh cấp Tiểu học do Cụm chuyên môn 2 thực hiện.

LỄ KHAI MẠCHội thi “Trang trí tiểu cảnh” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 với chủ đề “Mái trường xanh” Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

LỄ KHAI MẠCHội thi “Đua thuyền rồng” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI. - VP Đảng Ủy (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI.

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Bình Trị ĐôngQuận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và đạt kiểm định chất lượng Giáo dục - Phòng Mầm Non (25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 19 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Bình Trị Đông, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3. Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện:

Lễ Khánh thành trường Mầm non 8 Quận Tân Bình - Phòng Mầm Non (25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 19 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Trường Mầm non 8 quận Tân Binh đã long trọng tổ chức lễ và khánh thành trường. Trường Mầm non 8 được phép xây dựng theo Quyết định số 29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư là: 17,43 tỷ đồng. Tổng diện tích khuôn viên: 316,8 m2. DTXD: 229,28 m2. Khối nhà xây dựng mới 1 hầm, 1 trệt, 3 lầu và sân thượng, 6 phòng học.

Thẩm định công nhận trường mầm non Tân Định Quận 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 18 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Tân Định đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Lễ Khánh thành, bàn giao công trình khối phòng học cho Trường Mầm non An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Văn Phòng Sở (22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

LỄ KHAI MẠCHỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐCHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Sơn Ca 3 huyện Hóc Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 12 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Sơn Ca 3 long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non và chia tay cán bộ quản lý nghỉ hưu - Phòng Mầm Non (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non lần 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới. Kết hợp tại buổi giao ban, Bậc học Mầm non tổ chức buổi họp mặt chia tay cán bộ quản lý nghỉ hưu nhằm để ghi nhận và tri ân sự cống hiến của các nhà giáo trong sự nghiệp GDMN.

Chào mừng kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1948 - 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Đảng Ủy (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Chào mừng kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1948 - 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ Công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. - VP Đảng Ủy (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ Công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

Chuyên đề “Một số phương pháp đổi mới dạy học âm nhạc ở Tiểu học” - Phòng Tiểu Học (29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ quận 1, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức thành công chuyên đề “Một số phương pháp đổi mới dạy học âm nhạc ở Tiểu học”.

Bản tin Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19ngoại ngữ - tin học - Phòng GDTX (27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Ngày hội trăng rằm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - TTTT&CTGD (24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị Tổng kết công tác Phổ cập Giáo dục và xóa mù chữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Triển khai công tác Phổ cập Giáo dục và xóa mù chữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - TTTT&CTGD (24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC HỌP MẶT CHIA TAY CB – GV – NV NGHỈ HƯU NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Long Bình Quận 9 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng Giáo dục - Phòng Mầm Non (19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Long Bình Quận 9, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và giấy chứng nhận đạt chất lượng Giáo dục. Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện:

Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ XVI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non 7A đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tiêu chuẩn chất lượng Giáo dục và ngày hội Bé đến trường - Phòng Mầm Non (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Trường Mầm non 7A quận Bình Thạnh đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tiêu chuẩn chất lượng Giáo dục và ngày hội Bé đến trường

Dự lễ đón bằng công nhận trường mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tiêu chuẩn chất lượng Giáo dục và ngày hội Bé đến trường - Phòng Mầm Non (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt tiêu chuẩn chất lượng Giáo dục và ngày hội Bé đến trường.

Dự lễ đón bằng công nhận trường mầm non Tuổi Ngọc huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và ngày hội Bé đến trường - Phòng Mầm Non (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Tuổi Ngọc huyện Nhà Bè, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và ngày hội Bé đến trường.

Lễ Khai giảng và Khánh thành trường mầm non Vườn Hồng Quận 2 - Phòng Mầm Non (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Trường mầm non Vườn Hồng Quận 2 đã long trọng tổ chức lễ khai giảng và khánh thành. Trường mầm non Vườn Hồng được phép xây dựng theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Ủy ban nhân dân Quận 2.Trường mầm non Vườn Hồng có diện tích khuôn viên đất: 5732.9 m2; tổng diện tích xây dựng: 4995 m2. Trường có 2 tầng (1 trệt và 1 lầu), gồm 16 phòng học và các phòng chức năng, phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Tổng kinh phí đầu tư: 63.53tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.246.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng.

Lễ Khai giảng và Khánh thành trường Mầm non Họa Mi quận Tân Bình - Phòng Mầm Non (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Trường mầm non Họa Mi, quận Tân Bình long trọng tổ chức lễ khai giảng và khánh thành. Trường mầm non Họa Mi được phép xây dựng theo Quyết định số 251/QĐ-UBND với tổng dự toán 29.879.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá87.763 đồng. Tổng diện tích khuôn viên 875,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 2437,44 m2. Với quy mô: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tầng hầm; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 trệt; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 lầu.Trường có 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phòng học gồm tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 nhóm nhà trẻ và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 lớp mẫu giáo. Có phòng y tế, phòng hội trường và các phòng chức năng...

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỔ CHỨC HỘI NGHỊ TÔNG KẾT NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị Tổng kết 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X - VP Đảng Ủy (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị Tổng kết 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-CT/TU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

BẢN TIN Hội nghị Tổng kết chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Giáo dục thường xuyên - Phòng GDTX (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Giáo dục Mầm non - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Nhằm đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 để tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển bền vững Giáo dục Mầm non Thành phố; Ngày 15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết.

BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ GẶP GỠ CÔNG ĐOÀN VIÊN CÓ CON NHẬN HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNHLẦN THỨ XVI - NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT AN LẠC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI TÌM HIỂU“CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - MỘT NHÂN CÁCH LỚN”LẦN 4 – NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 CẤP THÀNH PHỐ - VP Công Đoàn (12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

LỄ KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM(28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) - VP Công Đoàn (25/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

HỌP MẶT GIAO LƯUGIỮA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HÀ NỘITHÁNG 7 NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Công Đoàn (24/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Giải pháp nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, viên chức để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII - VP Đảng Ủy (21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng GDCN & ĐH (11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tập huấn nghiệp vụ coi thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - TTTT&CTGD (8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định cử đoàn tham dự Giải Bóng đá HKPĐ học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cup Milo lần thứ XVI năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Chính trị tư tưởng (4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Cử đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Giải Bóng đá HKPĐ học sinh tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XVI năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - vòng khu vực tại Đồng Tháp

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Rạng Đông 11 Quận 6 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng Giáo dục mức độ 3. - Phòng Mầm Non (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Rạng Đông 11 Quận 6, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và giấy chứng nhận đạt chất lượng Giáo dục mức độ 3.

Dự lễ đón bằng công nhận trường Mầm non Hoàng Minh Đạo huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường Mầm non Hoàng Minh Đạo huyện Củ Chi, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Lễ công nhận trường Mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Lễ công nhận trường Mầm non Hướng Dương 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường mầm non Hướng Dương 2 huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Lễ Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) và Trao tặng Huy hiệu Đảng, đợt ngày 19 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - VP Đảng Ủy (21/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Trao tặng Huy hiệu 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm, 45 năm, 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Đảng, đợt ngày 19 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Thẩm định công nhận trường mầm non Hoa Hồng 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (21/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Hoa Hồng 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Văn bản, biểu mẫu, văn bản và tài liệu phục vụ kỳ thi Nghề phổ thông cấp THCS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tin về các Công ty/ Trung tâm Ngoại ngữ đưa giáo viên bản ngữ phối hợp giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học. - Phòng Tiểu Học (15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

GHI CHÚ:

Thẩm định công nhận trường mầm non 7A quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non 7A quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non - Phòng Mầm Non (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng GD & ĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới.

Chuyên đề thử nghiệm Hoạt động trải nghiệm lớp 1 tại cụm 3, trường tiểu học Trần Quốc Thảo ngày 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Phòng Tiểu Học (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Ngày 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, tại trường tiểu học Trần Quốc Thảo, Quận 3; chuyên đề dạy thử hoạt động trải nghiệm lớp 1 với chủ đề "Cây xanh - Người bạn của em" do giáo viên Hoàng Phương Trang và học sinh lớp 1A thực hiện. Hoạt động trải nghiệm sẽ được chính thức triển khai trong chương trình GD phổ thông trong giai đoạn mới nên được các đơn vị hào hứng tiếp nhận và tìm hiểu trong nội dung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm sau tiết dạy thử nghiệm. Đây là một thử nghiệm cần có cho các trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh học tập và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội "Giao lưu An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học tại Đắk Lắk từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 đến 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Phòng Tiểu Học (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Các đoàn tham gia có 17 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 giáo viên và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 học sinh. Các giáo viên dự thi sẽ thực hiện tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tiết dạy trong 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút tại trường tiểu học Ngô Quyền, thành phố Đắk Lắk.Kết quả chung cuộc, Thầy Tạ Văn Lĩnh, giáo viên trường tiểu học Lê Đức Thọ Q Gò Vấp và em Trần Nguyễn Thụy Khuê, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Q Gò Vấp đã đạt giải xuất sắc trong hội thi, em Đâu Tuấn Anh học sinh lớp 4 trường tiểu học Trần Văn Ơn, Q Gò Vấp đạt giải 3.

Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội ” - Phòng Mầm Non (19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội” tại các trường: MN 19/5 thành phố; MN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Quận 1; MN 6 Quận 3; MN Vàng Anh Quận 5; MN Tân Kiểng Quận 7; MN 19/5 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; MN 14 quận Tân Bình; MN Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp; MN Thủy Tiên 2 huyện Bình ChánhThời gian từ ngày 12 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 đến ngày 13 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Chuyên đề tiếng Anh cấp thành phố “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo hướng giao tiếp trong hoạt động nhóm” - Phòng Tiểu Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thực hiện kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề cấp Thành phố bộ môn tiếng Anh tiểu học cho chuyên viên, giáo viên tiếng Anh của 24 quận huyện tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính, Quận Tân Phú với nội dung “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo hướng giao tiếp trong hoạt động nhóm”.

Chuyên đề cụm chuyên môn 2 Giáo dục đặc biệt “Chia sẻ chuyên môn về phương pháp giáo dục học sinh khuyết tật trong các trường chuyên biệt thành phố Hồ Chí Minh” - Phòng Tiểu Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, thực hiện kế hoạch Giáo dục Đặc biệt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17– 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Cụm chuyên môn 2 Giáo dục đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyên đề cấp cụm về “Chia sẻ chuyên môn về phương pháp giáo dục học sinh khuyết tật trong các trường chuyên biệt thành phố Hồ Chí Minh” cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường có học sinh học hòa nhập ở 24 quận/huyện tại Trường Chuyên biệt Ánh Dương, quận 12.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 53 và triển khai Quyết định thành lập 31 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 52 và triển khai Quyết định thành lập 34 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 51 và triển khai Quyết định thành lập 14 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - VP Đảng Ủy (5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng và hướng dẫn tổ chức tuyển dụng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng TCCB (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thực hiện Kế hoạch số 829/KH-GDĐT-TC ngày 15 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc. Nhằm đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác tổ chức tuyển dụng của các đơn vị được phân cấp từ đó đề ra các giải pháp giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác tuyển dụng, làm cơ sở để tiếp tục mở rộng đối tượng được phân cấp tuyển dụng hướng tới giao quyền tự chủ về công tác phát triển, quản lý đội ngũ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Sáng ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm công tác phân cấp tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn tổ chức công tác tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức giờ ăn cho trẻ” - Phòng Mầm Non (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức giờ ăn cho trẻ”tại các trường: MN Hoa Hồng Quận 7; Mầm non Quận-Quận 11; MN Măng Non 1 Quận1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; MN Trường Thạnh-Quận 9; Mầm non 13-quận Bình Thạnh; MN Xuân Thới Đông huyệnHóc Môn; MN Hương Sen, quận Bình Tân; MN Đồng Xanh-huyện Nhà Bè.Thời gian từ ngày 19 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 đến ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Vòng chung khảo Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Đảng Ủy (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-QĐ/TW ngày 15-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm và thực hiện Nghị quyết số 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QH14 ngày 24-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh - VP Đảng Ủy (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-QĐ/TW ngày 15-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết số 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QH14 ngày 24-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO SỐ 2 - OLYMPIC THÁNG 4 LẦN IV NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Đề và hướng dẫn chấm môn Địa lí lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và lớp 11 Olympic tháng Tư TPHCM lần thứ III - Phòng Trung Học (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Đề và hướng dẫn chấm môn Địa lí lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và 11 Olympic tháng Tư TPHCM lần thứ II - Phòng Trung Học (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Đề và hướng dẫn chấm môn Địa lí Olympic tháng Tư TPHCM lần thứ I - Phòng Trung Học (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và triển khai Quyết định thành lập 27 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ đón bằng công nhận trường Mầm non Sơn Ca 8 quận Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường Mầm non Sơn Ca 8 quận Phú Nhuận, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 49 và triển khai Quyết định thành lập 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hội nghị sơ kết học kỳ I bậc học Mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Mầm Non (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của bậc học mầm non; Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục Mầm non và khảo sát liên ngành về tình hình trường lớp mầm non ở các KCN, KCX - Phòng Mầm Non (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thực hiện công văn số 33/BGDĐT-VP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục Mầm non và khảo sát liên ngành về tình hình trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp khu chế xuất. Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc tại quận Bình Tân và Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp tiểu học và sơ kết việc thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Tiểu Học (31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sáng ngày 31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, tại Hội trường B Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp tiểu học và sơ kết việc thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

BẢN TINHội nghị Sơ kết học kỳ I và định hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Giáo dục thường xuyên - Phòng GDTX (31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Các văn bản chỉ đạo việc thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” - Phòng Trung Học (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non Phú Hòa quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Trường Mầm non Phú Hòa được thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Trường được đầu tư xây dựng mới và chính thức đưa vào sử dụng ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của phụ huynh, tinh thần trách nhiệm của tập thể sư phạm đến nay trường đã dược công nhận Chuẩn quốc gia mức độ 1 Ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Phú Hòa quận Tân Bình long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 48 và triển khai Quyết định thành lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thẩm định công nhận trường mầm non Hướng Dương 2 và mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Hướng Dương 2, mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non Bé Ngoan, Quận 8 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Trong không khí hân hoan phấn khởi cùng cả nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, mừng xuân mới. Ngày 27 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Bé Ngoan, Quận 8 long trọng tổ chức lễ công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 47 và triển khai Quyết định thành lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

DỰ LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 13 QUẬN 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Phường 13 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất và Tổng kết 3 năm thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi” - Phòng Mầm Non (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất và Tổng kết 3 năm thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi” nhằm báo cáo, rút kinh nhiệm các hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo.

Hội nghị báo cáo thời sự về tình hình biển, đảo và tình hình biên giới trên đất liền năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Đảng Ủy (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội nghị báo cáo thời sự về tình hình biển, đảo và tình hình biên giới trên đất liền năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thẩm định công nhận trường mầm non Tuổi Ngọc và mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Tuổi Ngọc, mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 46 và triển khai Quyết định thành lập 17 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Lễ công nhận trường Mầm non Hoa Mai Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng Giáo dục - Phòng Mầm Non (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Hoa Mai huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng Giáo dục.

Dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) và đón nhận huân chương lao động hạng nhì trường mầm non Hoa Lan quận Gò Vấp - Phòng Mầm Non (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Hoa Lan Quận Gò Vấp long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) và đón nhận huân chương lao động hạng nhì.

Chuyên đề tiếng Anh "Science Grade 4" (Cụm chuyên môn 2) - Phòng Tiểu Học (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Cụm 2, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Trường Tiểu học Bàu Sen, Quận 5 đã tổ chức chuyên đề tiếng Anh cấp Cụm “Science Grade 4” cho các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tiếng Anh Tiểu học thuộc Cụm 2 và cho các Thầy Cô là đại diện các cụm chuyên môn 1, 3, và 4.

Tài liệu tập huấn sử dụng tập Bản đồ Địa li 9 vào đổi mới ddạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. - Phòng Trung Học (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tưng bừng ngày hội giao lưu học sinh Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Tiểu Học (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, sáng ngày 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức ngày hội giao lưu học sinh tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tại trường Tiểu học Lạc Long Quân Quận 11.

Tài liệu tập huấn sử dụng tập bản đồ Địa lí lớp 8 vào đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Phòng Trung Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Lớp bồi dưỡng công chức, viên chức quản lý Giáo dục mầm non năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Mầm Non (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về bổ sung, điều chỉnh Đề án “Quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá";Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề do chuyên gia Nhật báo cáo cho các đối tượng công chức, viên chức quản lý ngành học mầm non giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Tổng cục Hậu cần TP.HCM

Hội thảo đánh giá 3 năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh - Phòng Mầm Non (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện kế hoạch số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-BGDĐT ngày 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về tổ chức Hội thảo đánh giá 3 năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh do Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:Tham dư Hội thảo, dự các hoạt động làm quen tiếng Anh tại trường Mầm non 19/5 và mầm non Thành phố. Thời gian từ ngày 14/11 đến 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Bồi dưỡng thực hành chuyên đề “Tổ chức các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non” - Phòng Mầm Non (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non” tại các trường:mầm non Thành phố, mầm non Bến Thành Quận 1; mầm non 6 Quận 3; mầm non Sao mai 12 Quận 4; mầm non Hoa Mi 3 Quận 5; mầm non 19/5 Quận 8; mầm non Măng non 1 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; mầm non 15 Quận 11; mầm non Anh Đào quận Gò Vấp, mầm non Hoa Phượng 1 huyện Bình Chánh. Thời gian từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 11 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Cát Lái Quận 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng Giáo dục . - Phòng Mầm Non (14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Cát Lái Quận 2, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng Giáo dục.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 45 và triển khai Quyết định thành lập 18 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục, phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở, công tác thi THPT quốc gia năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Dự lễ công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 trường Mầm non Hoa Hồng Quận 7 - Phòng Mầm Non (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Hoa Hồng Quận 7 long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 7 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM 7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TIẾP TÂN TỔNG LÃNH SỰ PHÁP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Văn Phòng Sở (9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi tiếp và làm việc với tân Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh Vincent Floreani đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ mới.

Lễ đón bằng công nhận trường Mầm non Sơn Ca 14 quận Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 31 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Sơn Ca 14 quận Phú Nhuận, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

DANH SÁCH TRUNG CÁC TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÃ CẤP PHÉP - Phòng TCCB (3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM - Phòng Trung Học (1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Sơn Ca 8 Quận 12 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục. - Phòng Mầm Non (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 26 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Sơn Ca 8 Quận 12, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng Giáo dục.

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Hoa Lan quận Tân Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. - Phòng Mầm Non (23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non Hoa Lan quận Tân Phú, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non - Phòng Mầm Non (17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng GD và ĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non lần 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới.

Chuyên đề tiếng Anh cấp thành phố “Sử dụng hiệu quả bảng tương tác trong việc giảng dạy tiếng Anh” (13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) - Phòng Tiểu Học (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Chuyên đề tiếng Anh cấp thành phố “Sử dụng hiệu quả bảng tương tác trong việc giảng dạy tiếng Anh” (13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm - Phòng TCCB (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đại hội Đảng viên - Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng TCCB (13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đại hội Đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non Nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Mầm Non (13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện văn bản số 199-HD/ĐU ngày 25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá;Thực hiện văn bản số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-HD/ĐU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn biên tập Văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.Sáng ngày 13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

BẢN TINHội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Ngoại ngữ - Tin học - Phòng GDTX (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tài liệu tập huấn PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - Phòng Trung Học (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Các trường THPT cuối năm học gửi về Phòng Giáo dục Trung học mỗi khối lớp một giáo án Địa lí theo định hướng tổ chức tự học cho học sinh. Riêng giáo viên giỏi môn Địa lí THCS và THPT, giáo án dự thi phải soạn theo tinh thần định hướng tổ chức dạy học tự học cho học sinh

Bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu Bộ GD&ĐT “Giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường MN; Xây dựng khẩu phần thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ tại trường MN” - Phòng Mầm Non (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu Bộ GDĐT “Giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường MN; Xây dựng khẩu phần thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ em tại trường MN”, tại hội trường, Sở Giáo dục và đào tạo.

Dự lễ đón bằng công nhận trường Mầm non 19/8 và Bé Ngoan 3 huyện Hóc Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 22 và 29 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non 19/8 và Mầm non Bé Ngoan 3 huyện Hóc Môn, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 43 và triển khai Quyết định thành lập 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào kiểm tra tổng kết 3 năm thực hiện cho trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ. Kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/CT-TTg và công tác quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập - Phòng Mầm Non (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và 21 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo đã đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tổng kết 3 năm thực hiện cho trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ, kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/CT-TTg và công tác quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập tại trường Mầm non 19/5 Thành phố, Mầm non Thành phố, Măng non 1 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Họa Mi 3 Quận 5, mầm non Họa Mi, mầm non Hoa Đào quận Thủ Đức.

Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT cho CBQL, GVMN cốt cán” - Phòng Mầm Non (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT cho CBQL, GVMN cốt cán” tại trường Mầm non Thành phố

Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục - Sở giáo dục (18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Lễ đón bằng công nhận trường mầm non 9 Quận 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. - Phòng Mầm Non (18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non 9 Quận 3, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Bồi dưỡng chuyên môn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”.“Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”. - Phòng Mầm Non (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bậc học mầm non. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”. Lúc 8 giờ, ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 tại hội trường, Sở Giáo dục và đào tạo.

Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh đón chào những ngôi trường Tiểu học mới trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Tiểu Học (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vui mừng đón nhận những ngôi trường Tiểu học mới: Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt Quận 5, Tiểu học Điện Biên Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ Quận 11, Tiểu học Bình Mỹ Huyện Củ Chi, Tiểu học Đào Sơn Tây Quận Thủ Đức, Tiểu học Bình Giã Quận Tân Bình.

Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 giáo dục Tiểu học TPHCM - Phòng Tiểu Học (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 bậc giáo dục Tiểu học.

LỄ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON 25 B QUẬN BÌNH THẠNH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Mầm non 25B quận Bình Thạnh, long trọng tổ chức lễ khai giảng và đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Lễ khai giảng và Khánh thành trường Mầm non 4 Quận Tân Bình - Phòng Mầm Non (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng và khánh thành Trường Mầm non 4, được chính thức đưa vào hoạt động trong năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.. Trường Mầm non 4 được phép xây dựng theo Quyết định số 319/QĐ-UBND với tổng dự toán 23.291.119.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng. Tổng diện tích khuôn viên: 561,4 m2. Tổng diện tích xây dựng: 336,6 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.716,14 m2. Mật độ xây dựng 59,96%.Trường được xây dựng mới với qui mô là: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tầng hầm, 4 tầng và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tầng áp mái. Nền vệ sinh lát gạch nhám, tường vệ sinh ốp gạch men, vệ sinh đóng trần chống ẩm. Lắp đặt cửa sổ bằng khung nhôm kính có bông sắt bảo vệ, cửa đi bằng sắt. Cầu thang, bậc cấp ốp đá granite, lan can sắt, tay vịn gỗ căm xe,….Trường có 7 phòng học và các phòng chức năng (phòng y tế, phòng hội trường…. ).

Lễ Khai giảng và Khánh thành trường Mầm non Hoa Mai Quận 3 - Phòng Mầm Non (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Trường Mầm non Hoa Mai Quận 3 đã tổ chức lễ khai giảng và khánh thành trường. Trường Mầm non Hoa Mai được phép xây dựng theo Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 28 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Uỷ ban nhân dân Quận 3.Công trình Xây dựng Trường Mầm non Hoa Mai với quy mô gồm các nội dung chủ yếu như: Đầu tư Xây dựng mới các khối 2, 3, 4, 5 và sửa chữa cải tạo khối 1 (khối biệt thự nhà chính) trên tổng diện tích khuôn viên khu đất là 2.677m2 với tổng kinh phí 43.328.776.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng. Công trình gồm: 12 phòng, các phòng chức năng: Văn phòng, Hội trường, Phòng đa năng, Phòng âm nhạc, Phòng Y tế, phòng bếp, phòng giặt, sân phơi, ... và các công trình phụ: nhà để xe, nhà bảo vệ, cổng – tường rào, các khu vực sân chơi, hồ bơi, sân vườn, ...

Khai giảng và Khánh thành trường Mầm non Tuổi Hoa huyện Nhà Bè - Phòng Mầm Non (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 9, trong không khí hân hoan cả nước chào mừng Quốc khánh 2/9, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng và khánh thành Trường Mầm non Tuổi Hoa.Trường mầm non Tuổi Hoa được xây dựng theo quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá45/QĐ-BQLĐTXD. Địa điểm trường là ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Cấp công trình là cấp III, tổng diện tích khu đất là 14.967m2, diện tích xây dựng chiếm 3965.2 m2, mật độ xây dựng 27,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3%, diện tích sàn xây dựng: 7554.3 m2. Số tầng: 2 tầng, tuổi thọ công trình khoảng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm.Quy mô khối phòng học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá nhóm lớpNhà trường đảm bảo các hạng mục như có bể chơi cát, hồ chơi nước, đường chạy 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đám cho học sinh, nhà xe giáo viên, công nhân viên…Tổng dự toán xây dựng là 86.999.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá56.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng.

Lễ Khai Giảng và Khánh thành trường Mầm non Phú Mỹ Quận 7 - Phòng Mầm Non (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Trong không khí hân hoan cả nước chào mừng Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành lập Quận 7, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 7 long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng và khánh thành Trường Mầm non Phú Mỹ được chính thức đưa vào hoạt động trong năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Trường Mầm non Phú Mỹ được phép xây dựng theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 với quy mô như sau: Diện tích khu đất xây dựng công trình: 3.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8,6 m2 , Diện tích xây dựng: 1.193 m², Tổng diện tích sàn: 3.636m2 Qui mô: 1 trệt, 3 lầu, bao gồm: 16 nhóm lớp và các phòng chức năngVới tổng mức đầu tư là: 56,6 tỷ đồng.

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 GIÁO DỤC MẦM NON - Phòng Mầm Non (1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Với mục đích đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai đề ra các biện pháp để thực hiện một số công tác trọng tâm trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 nhằm tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển bền vững ngành học Mầm non Thành phố; Ngày 23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Đảng Ủy (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 3, MẦM NON VÀNG ANH QUẬN 5 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Họa Mi 3, mầm non Vàng Anh Quận 5 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Lễ trao Huy hiệu 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 45 năm tuổi Đảng Đợt ngày 19 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Đảng Ủy (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Lễ trao Huy hiệu 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 45 năm tuổi Đảng Đợt ngày 19 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tích hợp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Khai mạc Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Đảng Ủy (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Khai mạc Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON CÁT LÁI QUẬN 2 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Cát Lái Quận 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Tham gia lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16TT-BGDĐT” và tổ chức tiết thực hành tại trường Măng non 1 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - Phòng Mầm Non (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán”, Sở Giáo dục và Đào tạo tồ chức tiết thực hành đón lớp tập huấn "Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN theo TT 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT cho CBQL, GVMN cốt cán” tại trường Mầm non Măng non 1 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá với các nội dung như sau:Tham quan môi trường, cơ sở vật chất và dự các hoạt động

Tập huấn bồi dưỡng hè khối Tiểu học: Soạn giảng dạy học Mĩ thuật theo chủ đề - Phòng Tiểu Học (27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức chuyên đề “Soạn giảng dạy học Mĩ thuật theo chủ đề” tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính quận Tân Phú.

Tập huấn bồi dưỡng hè khối Tiểu học: Cơ bản về dạy học dự án - Phòng Tiểu Học (27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Trong hai ngày 17-18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tiến hành tổ chức tập huấn bồi dưỡng hè với nội dung giới thiệu cơ bản về dạy học dự án

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON LONG BÌNH QUẬN 9 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Long Bình Quận 9 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN QUẬN TÂN PHÚ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Hoa Lan quận Tân Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8 QUẬN PHÚ NHUẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Sơn Ca 8 quận Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON PHÚ HÒA QUẬN TÂN BÌNH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Phú Hòa quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Tập huấn nghiệp vụ coi thi chứng chỉ tiếng Anh - Đại học Cambridge - TTTT&CTGD (22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH QUẬN GÒ VẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 12 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Vàng Anh quận Gò Vấp đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Lịch kiểm tra Dạy thêm học thêm - Sở HCM (29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Các biểu mẫu sử dụng tại Cơ sở Dạy thêm học thêm - Sở HCM (29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Một số hướng dẫn về Dạy thêm học thêm - Sở HCM (29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia - Phòng Trung Học (25/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Cập nhật tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội thảo Quốc tế: “Bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận Giáo dục Mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1” và Hội nghị Tổng kết Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non. - Phòng Mầm Non (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Quốc tế: “Bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận Giáo dục Mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1” và Hội nghị Tổng kết Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, tại Trung tâm Phụ nữ phát triển, Hà Nội.

Thông tin tham khảo: STEM ? - Phòng Trung Học (9/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" và "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - VP Đảng Ủy (9/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Trao đổi của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông - Phòng Trung Học (8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Để hiểu hơn về giáo dục STEM trong trường phổ thông, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các văn bản Chỉ đạo về giáo dục STEM - Phòng Trung Học (8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn chấm - Kỳ tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học (8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 QUẬN 6 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Rạng Đông Quận 11 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN 7 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Hoa Hồng Quận 7 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 3 HUYỆN HÓC MÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIAMỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 25 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Bé Ngoan 3 huyện Hóc Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN QUẬN 8 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 24 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Bé Ngoan Quận 8 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Kiểm tra công nhận trường Tiểu học Đồng Hòa và Tiểu học Hòa Hiệp huyện Cần Giờ đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 - Phòng Tiểu Học (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Đoàn kiểm tra công nhận trường Tiểu học Đồng Hòa và Tiểu học Hòa Hiệp huyện Cần Giờ đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đã có buổi làm việc tại hai trường Tiểu học Đồng Hòa và Tiểu học Hòa Hiệp tại xã Long Hòa huyện Cần Giờ.

Hội thi sáng tác ảnh lần thứ X năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn nghiệp vụ thi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 14 QUẬN PHÚ NHUẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 17 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Sơn Ca 14 quận Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON AN THỚI ĐÔNG, MẦM NON TAM THÔN HIỆP HUYỆN CẦN GIỜ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày 11 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non An Thới Đông, Mầm non Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON19/8 HUYỆN HÓC MÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non 19/8 huyện Hóc Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Kiểm tra công nhận trường Tiểu học Trung Lập Hạ Huyện Củ Chi đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 - Phòng Tiểu Học (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Đoàn kiểm tra công nhận trường Tiểu học Trung Lập Hạ Huyện Củ Chi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đã có buổi làm việc tại trường Tiểu học Trung Lập Hạ.

Trường Trung học tiên tiến hiện đại và hội nhập tại thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Trung Học (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Các Văn bản chỉ đạo thực hiện mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Trung Học (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thẩm định công nhận Trường Mầm non Phường 13 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 26 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Phường 13 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Kiểm tra công nhận trường Tiểu học Trung Lập Thượng Huyện Củ Chi đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 - Phòng Tiểu Học (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Đoàn kiểm tra công nhận trường Tiểu học Trung Lập Thượng Huyện Củ Chi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đã có buổi làm việc tại trường Tiểu học Trung Lập Thượng.

Giáo viên Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16– 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày 22 và 23 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 tại trường tiểu học Ngô Gia Tự, Thành phố Đà Nẵng, 15 giáo viên tiêu biểu đại diện cho các tỉnh/ thành phố triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” đã tham gia Giao lưu và Hội thảo về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học thông qua các bài dạy.

Hoc tập kinh nghiệm xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tại Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa - Phòng Mầm Non (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ Kế hoạch số 493/KH-GDĐT-MN ngày 21 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch triển khai chuyên đề: “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non có thêm cơ hội trao đổi học tập kinh nghiệm về nội dung xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán học tập kinh nghiệm ở các trường Mầm non tại Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Trang thông tin điện tử các trường Trung học có yếu tố nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh - Sở HCM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kiểm tra công nhận trường Tiểu học Lê Thị Riêng quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Tiểu Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Đoàn kiểm tra công nhận trường Lê Thị Riêng quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đã có buổi làm việc tại trường Tiểu học Lê Thị Riêng – hẻm 493 đường Cách Mạng Tháng Tám quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thực hành chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” - Phòng Mầm Non (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hành chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” tại các trường: Mầm non Bé Ngoan Quận 1, Mầm non 19/5 Thành phố, Mầm non Vành Khuyên Quận 2, Mầm non 6 Quận 3, mầm non Vàng Anh Quận 5, Mầm non Rạng Đông Quận - Quận 6, Mầm non Tuổi Xanh quận Tân Bình, Mầm non Họa Mi huyện Nhà Bè. Thời gian từ ngày 11 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 đến ngày 14 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Hội nghị giao ban chuyên môn cấp Tiểu học giữa kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thực hiện kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, chiều ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn Tiểu học định kỳ. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 42 và triển khai Quyết định thành lập 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục Và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Mầm Non (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8 QUẬN 12 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Sơn Ca 8 Quận 12 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật Thành phố” - Phòng Mầm Non (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ kế hoạch hoạt động Giáo dục đặc biệt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Căn cứ công văn số 4357/GDĐT-MN ngày 15 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Ban giám khảo đã thực hiện chấm thi từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến ngày 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 với số lượng dự thi là 32 giáo viên.•Mục đích hội thi: - Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật;- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong khối trường chuyên biệt;- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Khai mạc vòng chung kết Festival bóng đá học đường cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, tại sân vận động Tao Đàn đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết Festival bóng đá học đường cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Vòng chung kết Festival bóng đá học đường TPHCM năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày 31/3, 1/4 và 2/4.

Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” - Phòng Mầm Non (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non, phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 24 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Học sinh tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh tưng bừng tham dự các hoạt động ngoại khóa sáng 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều hoạt động ngoại khóa cấp thành phố dành cho học sinh tiểu học.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thẩm định công nhận Trường Mầm non 9 Quận 3 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 17 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non 9 Quận 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thẩm định công nhận Trường Mầm non 25B quận Bình Thạnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 15 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non 25 B Quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và triển khai Quyết định thành lập 17 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 39 và triển khai Quyết định thành lập 24 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tập huấn chuyên đề: “Học tập rút kinh nghiệm về thực hành thao tác chế biến món ăn cho trẻ mầm non của cấp dưỡng” - Phòng Mầm Non (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Học tập rút kinh nghiệm về thực hành thao tác chế biến món ăn cho trẻ mầm non của cấp dưỡng” tại các trường Mầm non Hoa Lan quận Tân Phú, Mầm non Long Bình Quận 9, Mầm non Thành phố Quận 3, Mầm non Bình Thọ quận Thủ Đức, Mầm non Ánh Hồng quận Bình Tân, Mầm non Quận, Quận 11, Mầm non Bông Sen Quận 8, Mầm non Khánh Hội Quận 4.Thời gian từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 38 và triển khai Quyết định thành lập 15 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội thảo phát động Cuộc thi Khoa học ứng dụng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – Cấp Tiểu học - Phòng Tiểu Học (9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng thứ ba tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Việt Tinh Anh - LEGO Education tổ chức “Hội thảo phát động Cuộc thi Khoa học ứng dụng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – Cấp Tiểu học” Toà nhà Thông Tấn Xã Việt Nam.

Ngày hội giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học - Phòng Tiểu Học (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, tại trường Tiểu học Lê Văn Tám quận 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Toyota tổ chức Ngày hội giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học.

BẢN TINHội nghị Sơ kết học kỳ 1 và Triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Trung tâm ngoại ngữ - Tin học – Bồi dưỡng văn hóa - Phòng GDTX (3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội nghị Sơ kết Học kỳ I Công tác Giáo dục Đặc biệt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Mầm Non (24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của công tác Giáo dục Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Hội nghị Sơ kết Học Kỳ I Công tác Giáo dục Đặc biệt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17” nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Giáo dục Đặc biệt trong học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON TAM PHÚ QUẬN THỦ ĐỨC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày 14 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Tam Phú quận Thủ Đức đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬNTRƯỜNG MẦM NON HOA MAI HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Hoa Mai huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

BẢN TINHội nghị Sơ kết học kỳ I và Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Giáo dục thường xuyên - Phòng GDTX (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (25/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội nghị giao ban lần 1 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 ngành Giáo dục Chuyên nghiệp Thành phố - Phòng GDCN & ĐH (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đoàn đại biểu thành phố thăm và chúc Tết các đơn vị nhân dịp Tết Đinh Dậu - TTTT&CTGD (23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1, đoàn đại biểu thành phố do ông Lê Hồng Sơn (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố) làm Trưởng đoàn thay mặt lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết các đơn vị.

Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và trao giải Hội thi kể chuyện bằng tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa - Phòng Tiểu Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, tại Hội trường B trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và trao giải Hội thi kể chuyện bằng tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa.

Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22 - Phòng Tiểu Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22 dành cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của 24 quận huyện trên địa bàn thành phố.

Hội nghị sơ kết học kỳ I bậc học Mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II tại trường Mầm non 19 tháng 5 Thành Phố

Tổ chức học tập về chương trình khung Giáo dục Tiểu học cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại tỉnh Hải Dương và công tác Giáo dục hòa nhập tại Thành phố Hà Nội - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ vào Kế hoạch số 3439/KH- GDĐT- MN ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 về Hoạt động Giáo dục Đặc biệt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ Khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố.Căn cứ vào Dự án “Tập huấn Sử dụng Chương trình và sách giáo khoa dành cho học sinh chậm phát triển trí tuệ cấp tiểu học trong các trường chuyên biệt“ tại Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ Khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh thành phố tổ chức học tập về Chương trình khung giáo dục Tiểu học cho Trẻ Khuyết tật trí tuệ tại tỉnh Hải Dương và công tác giáo dục hòa nhập tại Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:Nội dung học tập:-Học tập về việc thực hiện chương trình khung giáo dục chuyên biệt cấp Tiểu học-Tìm hiểu về công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.-Dự giờ và một số hoạt động của trung tâm; trường, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn của Trung tâm, trường có trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” - Phòng Mầm Non (17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại các trường:Mầm non Bé Ngoan Quận 1, mầm non Sơn Ca 17 quận Phú Nhuận, mầm non Măng non 1 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, mầm non Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp, mầm non 13 quận Tân Bình, mầm non 6 Quận 3, mầm non Cần Thạnh huyện Cần Giờ, mầm non Họa Mi 3 Quận 5, mầm non Sơn Ca 6 Quận 12.Thời gian từ ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 đến ngày 13 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 37 và triển khai Quyết định thành lập 18 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 36 và triển khai Quyết định thành lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hơn 7,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thí sinh tiểu học tranh tài trong cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark – IC3 Spark Challenge, cuộc thi Tin học đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi tiểu học, chính thức được khai mạc tại trường Tiểu học Võ Trường Toản Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết hội thi kể chuyện tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Trong hai ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, tại Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình đã diễn ra vòng chung kết Hội thi kể chuyện bằng tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa dành cho học sinh Tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non 13 quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt chất lượng giáo dụccấp độ 3 - Phòng Mầm Non (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Trường Mầm non 13 được thành lập theo Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/QĐ-UB ngày 27 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 1991 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, đến tháng 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 trường được khởi công xây dựng theo quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 24/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 và đưa vào sử dụng tháng 9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. Tổng diện tích khuôn viên đất là 3.798,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá m2, diện tích sàn xây dựng 3.367 m2, gồm tầng trệt và 3 khối 2 lầu, 1 khối 1 lầu, khang trang hiện đại, đảm bảo yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ; với tổng kinh phí xây dựng 29.496.891.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng từ nguồn ngân sách Thành phố và ngân sách Quận.Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của phụ huynh, tinh thần trách nhiệm của tập thể sư phạm đến nay trường đã đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 3. Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Mầm non 13 quận Tân Bình tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng giáo dục.

Sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi. - Phòng Mầm Non (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Sơ kết 2 năm thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi” nhằm báo cáo, rút kinh nhiệm các hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo.

Bồi dưỡng “Nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục trẻ khuyết tật thông qua phương pháp giáo dục đặc thù theo từng dạng tật” - Phòng Mầm Non (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Căn cứ kế hoạch hoạt động Giáo dục đặc biệt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng “Nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục trẻ khuyết tật thông qua phương pháp giáo dục đặc thù theo từng dạng tật” tại 4 cụm:•Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, trường Chuyên biệt Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, trường Chuyên biệt Bình Minh Quận Tân Phú, trường Chuyên biệt Hy Vọng quận Gò Vấp.Thời gian: Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tập huấn nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non tại Đà Nẵng - Phòng Mầm Non (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ công văn số 61/BGDĐ-DASRPP ngày 16 tháng 5 năm 2916 về việc Kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non;Căn cứ Kế hoạch số 2957/KH-GDĐT-MN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao học tập năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non tại phố Đà Nẵng.

THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN LẠI TRƯỜNG MẦM NON 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, MẦM NON BÉ NGOAN QUẬN 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non (19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày 13 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường Mầm non 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Mầm non Bé Ngoan, Quận 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Báo cáo Sơ kết Học kỳ I - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học (17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội thảo “Công tác triển khai nghiên cứu khoa học trong trường trung học phổ thông” thuộc hoạt động của Khối Thi đua IV các sở ngành - Văn Phòng Sở (13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chuyên đề dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch trong trường Tiểu học đối với giáo viên dạy nhiều môn - Phòng Tiểu Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, thực hiện kế hoạch Giáo dục tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyên đề “Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch trong trường Tiểu học đối với giáo viên dạy nhiều môn” cho các đối tượng là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cán bộ quản lý ở các trường Tiểu học, và Giáo viên mạng lưới ở 24 quận/huyện tại Trường Tiểu học Chi Lăng Quận Gò Vấp.

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non Bông Sen đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 - Phòng Mầm Non (9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trường Bông Sen, có 3 điểm lẻ với cơ sở nhỏ hẹp, chỉ là nhà dân cải tạo lại, không có sân chơi cho trẻ, khó khăn về cơ sở vật chất. Được sự quan tâm của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 và Đảng ủy Phường 16, trường được xây mới tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 điểm tập trung tại số 6/2 Trương Đình Hội - Phường 16, Quận 8 và đưa vào sử dụng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 theo Quyết định số 622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UB ngày 12 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Đến tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, trường đã được cải tạo sửa chữa toàn bộ để chống ngập, thay đổi diện mạo hoàn toàn và đầu tư thêm các đồ dùng, đồ chơi, tạo nên cơ sở khang trang, sạch đẹp với tổng diện tích là 8.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá58m2 gồm 15 phòng học, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 phòng chức năng. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của phụ huynh, tinh thần trách nhiệm của tập thể sư phạm, đến nay trường đã đạt nhiều thành tích và đạt 5 tiêu chuẩn theo thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ban hành về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.Ngày17 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Mầm non Bông Sen tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” - Phòng Mầm Non (9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Quốc hội Khóa XIV làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non Sơn Ca 5 quận Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 - Phòng Mầm Non (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trường Mầm non Sơn Ca 5 quận Phú Nhuận được thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trường được xây dựng với diện tích 1.333,1m2, diện tích sử dụng 1861 m2, với quy mô tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 trệt, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 lầu, gồm 9 phòng học và các phòng chức năng, có sân chơi, thoáng mát, đáp ứng được nhu cầu học tập và vui chơi của các cháu.Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của phụ huynh, tinh thần trách nhiệm của tập thể sư phạm, đến nay trường đã đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.Ngày 29 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Mầm non Sơn Ca 5 quận Phú Nhuận tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng giáo dục.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 35 và triển khai Quyết định thành lập tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 34 và triển khai Quyết định thành lập 11 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Giao ban công tác Giáo dục đặc biệt lần 1năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Mầm Non (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của công tác Giáo dục đặc biệt; Ban chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (GDTKT &TECHCKK) Thành phố, tổ chức giao ban Công tác Giáo dục đặc biệt lần 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác GDTKT &TECHCKK Thành phố trong những tháng tới.

Khánh thành trường Mầm non 7A quận Bình Thạnh - Phòng Mầm Non (21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Trường Mầm non 7A – Quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ khánh thành. Trường Mầm non 7A được phép xây dựng theo Quyết định số 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh và đưa vào hoạt động từ tháng 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. Trường mầm non 7A Bình Thạnh được xây dựng trên diện tích mặt bằng: 1598m2, với tổng kinh phí 28.678.717.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng. Công trình gồm: 24 phòng trong đó (13 phòng học, các phòng hành chánh, phòng chức năng, năng khiếu, hội trường và khu bếp).

Danh sách Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - thời điểm 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng GDTX (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Danh sách cơ sở Ngoại ngữ - Tin học - Thời điểm 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng GDTX (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non 14 quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt chất lượng giáo dục mức độ 3 - Phòng Mầm Non (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trường Mầm non 14 quận Tân Bình được thành lập theo Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-UB ngày 6 tháng 1 năm 1992 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, đến tháng 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 trường được khởi công xây dựng theo quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 24/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 và đưa vào sử dụng tháng 9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của phụ huynh, tinh thần trách nhiệm của tập thể sư phạm đến nay trường đã đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 3. Ngày 11 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Mầm non 14 quận Tân Bình tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng giáo dục.

Chương trình thí nghiệm vui cho bé năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Tiểu Học (9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, công ty BASF đã tổ chức ngày hội thí nghiệm vui cho bé năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại Trung tâm giáo dục và vui chơi giải trí Vietopia.

Các đề trắc nghiệm Học kì I địa lí lớp 12 - đợt 1 và file đánh giá độ khó câu trắc nghiệm (4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá câu - kiểm tra 1 tiết) thể hiện trên trang Web Giáo dục Trung học và trang tin tức của trang Web trường THCS-THPT, THPT, TTGDTX - Phòng Trung Học (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

24 đề trắc nghiệm nội dung học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 môn Địa lí lớp 12 do giáo viên tập huấn xây dựng chưa qua thẩm định. Phòng Trung học sẽ tiếp tục đưa lên trang Trung học các đề còn lại. Quý thầy cô tham khảo để xây dựng ngân hàng đề cho trường minh. Đề nghị các giáo viên chưa nộp đề trắc nghiệm gửi fiel văn bản word qua email mpt_maiphuthanh@yahoo.com. Cám ơn quý thầy cô đã tham gia xây dựng ngân hàng đề của Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” - VP Công Đoàn (3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá”.

Chuyên đề “Dạy đọc – hiểu môn Tiếng Anh” cấp Tiểu học - Phòng Tiểu Học (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chuyên đề “Dạy đọc – hiểu môn Tiếng Anh” cấp Tiểu học

Tài liệu tập huấn ra đề kiểm trắc nghiệm môn Địa lí lớp 12 THPT - Phòng Trung Học (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Các anh chị giáo viên lớp 12 THPT, GDTX chuẩn bị tài liệu, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí lớp 12, Atlat Địa lí Việt Nam khi tham gia tập huấn.

Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non Thỏ Ngọc Quận 8đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng giáo dục - Phòng Mầm Non (28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trường Thỏ Ngọc được thành lập từ năm 1976. Trong nhiều năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường luôn cố gắng nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 trường được xây mới và đưa vào sử dụng theo Quyết định số 2625/QĐ-UB ngày 19 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của phụ huynh, tinh thần trách nhiệm của tập thể sư phạm, đến nay trường đã đạt nhiều thành tích và đạt 5 tiêu chuẩn theo thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ban hành về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.Ngày 26 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Mầm non Thỏ Ngọc tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng giáo dục.

Tham dự Hội thảo Bài học kinh nghiệm quá trình thành lập và phát triển Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập ở Việt Nam - Phòng Mầm Non (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện giấy mời của Văn phòng CBM Việt Nam và trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo “Bài học kinh nghiệm quá trình thành lập và phát triển Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập ở Việt Nam”, tại Quảng Ngãi, thời gian ngày 17 và ngày 18 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.Mục Đích: Hỗ trợ quá trình chuyển đổi Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập thông qua chia sẻ bài học kinh nghiệm của các địa phương trong toàn quốc và một số nước trên thế giới.Nội dung: Thăm các hoạt động và nghe báo cáo của Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi; Tổng quan nghiên cứu Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập ở Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Xuân Hải – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;Báo cáo hành trình hòa nhập cho tất cả mọi người tập trung vào Giáo dục hòa nhập. Bà Sian Tesni – Tổ chức CBM, Đức;Báo cáo xu hướng và các vấn đề về Giáo dục hòa nhập và giáo dục nhu cầu đặc biệt ở Nhật Bản: Dựa trên Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật. GS. Manabu KURODA Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản;Chia sẻ kinh nghiệm chuyển từ trường chuyên biệt thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập của các địa phương trong toàn quốc.

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng GD và ĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.

Lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non Hoa Anh Đào huyện Bình Chánh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 15 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non Hoa Anh Đào đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.Trường Mầm non Hoa Anh Đào được thành lập theo Quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá88/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh. Với diện tích khuôn viên đất là 7.398,9m2 gồm 1 tầng trệt và 1 lầu khang trang hiện đại, đảm bảo yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ. Trường hoạt động theo quy chế tổ chức của trường công lập có 1 cơ sở.

Chương trình xây dựng phục vụ Chương trình tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm viên của Bộ môn Sinh học (Mới ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) - Phòng Trung Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 33 và triển khai Quyết định thành lập tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 khánh thành trường Tiểu học Nguyễn Thi - Phòng Tiểu Học (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, ngành Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng trường Tiểu học Nguyễn Thi.

Hội nghị sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm thực hiện Dự án Bóng đá học đường Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và triển khai kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, nhằm mục tiêu đánh giá lại chặng đường tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm thực hiện Dự án Bóng đá học đường Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch triển khai năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, được sự cho phép của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức buổi Hội nghị sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm thực hiện Dự án “Bóng đá học đường” Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, triển khai kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 32 và triển khai Quyết định thành lập 11 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn chuyên sâu công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên cho 63 tỉnh thành. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Lớp tập huấn tổ chức hướng dẫn thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non - Phòng Mầm Non (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tại trường Mầm non Bé Ngoan Quận 1, và trường Mầm non 6, Quận 3

Lễ đón nhận Quyết định Công nhận trường Tiểu học Him Lam Quận 6 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1 - Phòng Tiểu Học (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Tiểu học Him Lam Quận 6 long trọng tổ chức Lễ đón nhận Quyết định Công nhận trường Tiểu học Him Lam Quận 6 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1.

Lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 - Phòng Mầm Non (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non Xuân Thới Đông đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trường Mầm non Xuân Thới Đông được thành lập vào tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 theo Quyết định số 3335/QĐ – UBND ngày 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của UBND huyện Hóc Môn. Tổng diện tích khuôn viên đất là 7.194.1 m2; diện tích xây dựng 3.922; tổng diện tích giao thông sân bãi 3.597 m2 ; diện tích sân vườn 1.523 m2 . Trường có quy mô 2 tầng gồm 1 tầng trệt và 1 lầu khang trang hiện đại, gồm 19 phòng học, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 phòng chức năng theo thiết kế quy hoạch chuẩn của trường, lớp mầm non, đảm bảo yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ.

Lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non Hoa Phượng Hồng huyện Bình Chánh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non Hoa Phượng Hồng đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1. Trường Mầm non Hoa Phượng Hồng được thành lập vào tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 theo Quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ – UBND ngày 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của UBND huyện Bình Chánh. Tổng diện tích khuôn viên đất là 3.854,1 m2, diện tích xây dựng 3.736,1 m2, diện tích sử dụng 2.978 m2, gồm 1 tầng trệt và 1 lầu khang trang hiện đại, đảm bảo yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ. Trường hoạt động theo quy chế tổ chức của trường công lập có 1 cơ sở.

Chung kết Hội thi "Thanh thiếu niên thành phố với pháp luật" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị Quán triệt, triển khai, tập huấn công tác Dân vận và Quy chế Dân chủ ở cơ sở - VP Đảng Ủy (19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị triển khai thực hiện công tác thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. - Phòng KHTC (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS trực thuộc 24 Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố - Phòng pháp chế (15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động đợt 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông báo về việc tải tài liệu Hội nghị Tổng kết Công tác học sinh sinh viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Chính trị tư tưởng (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 31 và triển khai Quyết định thành lập tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành 6 trường Tiểu học trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Tiểu Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trong dịp lễ khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng thời tổ chức lễ khánh thành 6 trường Tiểu học trên địa bàn, đó là các trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám huyện Hóc Môn, Tiểu học Lê Đình Chinh quận Bình Thạnh, Tiểu học Hòa Hiệp huyện Cần Giờ, Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Tiểu học Lê Thánh Tông Quận Tân Phú và Tiểu học Tân Tiến huyện Củ Chi.

Về đề nghị ổn định tư tưởng của cán bộ - giáo viên - nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Lễ đón bằng công nhận Trường mầm non 13 Quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 - Phòng Mầm Non (7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Mầm non 13 quận Bình Thạnh, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non 13 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt chất lượng Giáo dục cấp độ 3.

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và triển khai Quyết định thành lập 13 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 “Rút kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia” - Phòng Mầm Non (26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức "Rút kinh nghiệm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia" ngày 25 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 “Rút kinh nghiệm việc thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non” - Phòng Mầm Non (26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non” ngày 24 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại hội trường Sở Giáo dục và đào tạo.

Thẩm định công nhận Trường mầm non Hoàng Mai 1 Quận 8 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 23 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Hoàng Mai 1 Quận 8 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị tập huấn triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 cấp Tiểu học - Phòng Tiểu Học (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày 17/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 cấp Tiểu học với sự tham gia của hơn 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cán bộ quản lý đại diện cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách giáo viên tập huân Giáo Dục Hòa Nhập theo công văn CV 239tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-TrH) - Phòng Trung Học (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 1928 giai đoạn từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 khối giáo dục mầm non - Phòng Mầm Non (18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Mục đích đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và đề ra các biện pháp cho công tác trọng tâm trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển bền vững bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh ; Ngày 15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Hội thảo giới thiệu đất nước, con người và nền giáo dục Nhật Bản - Hợp tác và phát triển - Quản lý ngoài công lập (16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội thi: “Thanh thiếu niên Thành phố với pháp luật” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thẩm định công nhận lại Trường mầm non Quận quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chiều ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường Mầm non Quận quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thẩm định công nhận lại Trường mầm non Sơn Ca 9, Mầm non Bàu Cát quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường Mầm non 9, Mầm non Bàu Cát, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thẩm định công nhận Trường mầm non Phường 5 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Phường 5 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Tài liệu tập huấn hè môn Địa lí THCS - Phòng Trung Học (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

TỔ CHỨC HỌC TẬP MÔ HÌNH TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TỈNH ĐAKLAK - Phòng Mầm Non (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Ban Chỉ đạo Giáo dục Khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố về việc học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ĐakLak cho các trường Giáo dục Chuyên biệt, trường có trẻ khuyết tật học hòa nhập và các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập của thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức học tập mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh ĐakLak từ ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến 23/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập Tỉnh ĐakLak số 82 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh ĐakLak.

Tài liệu tập huấn GDNGLL tại Đà Nẵng - Phòng Trung Học (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Bồi dưỡng hè cho đội ngũ giáo viên GDCD, cán bộ phụ trách pháp chế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (29/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Lễ Xuất quân đoàn Thể thao Hội Khoẻ Phù Đổng Tp. Hồ Chí Minh - Hội khỏe Phù Đổng Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại tượng đài Bác Hồ trước Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh đã làm lễ xuất quân tham dự Hội khỏe phù đổng lần thứ IX – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 giai đoạn 2 thi đấu vòng chung kết tại Thanh Hoá và Nghệ An.

Danh sách và chương trình tập huấn HDGDNGLL - Phòng Trung Học (18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Đảng Ủy (14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - BQL đầu tư xây dựng (14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có Nhiệm vụ và Quyền hạn như sau:

Vị trí và chức năng của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - BQL đầu tư xây dựng (14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Đề án Ngoại ngữ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (Phòng GDĐT, THCS, THPT) - Phòng Trung Học (11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện ĐỀ án ngoại ngữ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn HĐGDNGLL năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học (9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tập huấn công tác học sinh sinh viên hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Chính trị tư tưởng (5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện kế hoạch năm học của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố về việc tập huấn công tác học sinh sinh viên cho đội ngũ phụ trách công tác học sinh sinh viên tại các đơn vị cơ sở trực thuộc.

Các văn bản hướng dẫn Bồi dưỡng thường xuyên - Phòng Trung Học (4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chương trình Sách trao tay - Cầu nối yêu thương lần 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại tỉnh Cà Mau - Phòng Chính trị tư tưởng (4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công viên VH Đầm Sen, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 tổ chức tặng sách giáo khoa, tập trắng, xe đạp và học bổng tại tỉnh Cà Mau.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Đảng Ủy (3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần III - VP Đảng Ủy (3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Danh sách các Đơn vị Đăng kí tham gia tập huấn GDNGLL đến 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học (28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hạn chót đăng kí tập huấn GDNGLL ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thảo về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Phòng Mầm Non (27/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện Quyết định số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của BộTrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình công tác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 241/KH-BGDĐT ngày 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non và dự thực hành tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ tại 2 đơn vị; trường Mầm non 19/5 Thành phố và trường Mầm non Vàng Anh Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23, 24 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

Tham dự Hội thảo Tổng kết dự án "Giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường" - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện giấy mời của Dự án IDEO - Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo Tổng kết Dự án “Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường”, dự án do quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản tài trợ, Ngân hàng thế giới quản lý, tổ chức Quan tâm Thế giới cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện tại 4 tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình và Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, với sứ mệnh giúp trẻ Điếc độ tuổi mầm non hòa nhập vào cộng đồng xã hội thông qua học và giao tiếp bằng Ngôn ngữ ký hiệu. Buổi hội thảo khai mạc ngày 16 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại Hà Nội.

Thẩm định công nhận Trường mầm non Thỏ Ngọc quận 8 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 14 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Thỏ Ngọc, Quận 8 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

“Phiên tòa giả định” nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh THPT của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. - Phòng pháp chế (1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được tín nhiệm - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thẩm định công nhận Trường Mầm non Rạng Đông 11A quận 6 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chiều ngày 25 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Rạng Đông 11A, Quận 6 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thẩm định công nhận Trường Mầm non Hướng Dương huyện Nhà Bè đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 25 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Hướng Dương huyện Nhà Bè, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thẩm định công nhận Trường Mầm non 13 Quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Phòng Mầm Non (26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 24 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non 13, quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Sáng ngày 24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần IX – năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16” tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - Phòng GDCN & ĐH (25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần IX – năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16” tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Hội thi “Chúng em bảo vệ môi trường” Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ với Trường ĐH Victoria Wellington (New Zealand)chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. - Phòng GDCN & ĐH (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thẩm định công nhận Trường Mầm non Bông Sen Quận 8 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Bông Sen Quận 8 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thẩm định công nhận lại Trường Mầm non Phường 1 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 17 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Phường 1, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Các văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thẩm định công nhận lại Trường Mầm non Sơn Ca 4, Mầm non Sơn Ca 5 Quận Phú Nhuận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 11 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường mầm non Sơn Ca 4 và trường mầm non Sơn Ca 5 quận Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Xét tuyển dự bị đại học Dân tộc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng GDCN & ĐH (13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thẩm định công nhận lại Trường Mầm non Rạng Đông 6, Mầm non Rạng Đông 9 Quận 6 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường mầm non Rạng Đông 6 và trường mầm non Rạng Đông 9 Quận 6 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: "Hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ" - Phòng Mầm Non (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ” tại 4 cụm.

Thông báo về kỳ thi WMO (Gửi phòng Giáo dục và Đào tạo có thí sinh dự thi) - Phòng Trung Học (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn của Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tập trung vào giáo dục kỹ năng sống trên trang mạng Trường học kết nối "Tự tin bừng sức trẻ" (gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS có triển khai chương trình) - Phòng Trung Học (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Đức - Ngoại ngữ hai theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá" - Phòng Trung Học (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - VP Đảng Ủy (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tin về kỳ thi “Toán học – Tư duy và thực tiễn” và tuyển chọn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán Thế giới (WMO) năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NĂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON - Phòng Mầm Non (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nhằm đánh giá tình hình phát triển GDMN giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15. Đồng thời khen thưởng một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển GDMN, giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm phát triển Giáo dục Mầm non . Thời gian diễn ra Hội nghị ngày 22 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại nhà khách La Thành, Hà Nội.

Họp giao ban lãnh đạo Phòng GDĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non - Phòng Mầm Non (22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng GDĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Thời gian 13 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại Hội trường 2.1 - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách thí sinh dự thi Vòng loại toàn quốc - Kỳ thi Tin học văn phòng MOSWC - Ngày 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Các Văn bản chỉ đạo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Trung Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 29 và triển khai Quyết định thành lập 36 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm cấp THCS và cấp THPT - Phòng Trung Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Ban hành chương trình giáo dục phổ thông - Phòng Trung Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Các Văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn - Phòng Trung Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em - Phòng Trung Học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HỘI THẢO ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON - Phòng Mầm Non (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Unicef giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Bộ GDĐT tổ chức hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non – Thực trạng và giải pháp” . Thời gian tổ chức hội thảo ngày, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Khu vực phía Nam tại Đồng Nai ngày 12 - 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học (14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 28 và triển khai Quyết định thành lập 32 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh - sinh viên các trường TCCN, Cao đẳng, THPT, GDTX ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. - Phòng pháp chế (11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Khai mạc Hội thao khối CĐ - TCCN lần 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Chính trị tư tưởng (11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai mạc Hội thao khối CĐ - TCCN lần 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại trường THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Năm nay Hội thao thu hút 23 đơn vị với 397 vận động viên tham gia.

Hướng dẫn triển khai hoạt động Học sinh nghiên cứu khoa học - Phòng Trung Học (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HỘI THI, TRIỂN LÃM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC KHUYẾT TẬT - Phòng Mầm Non (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ phương hướng hoạt động Giáo dục khuyết tật năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi, triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi giáo dục khuyết tật cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 nhằm mục đích: -Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi trong các đơn vị Giáo dục đặc biệt thành phố và quận, huyện, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường có nhiều cấp học (có học sinh học hòa nhập).- Phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để nghiên cứu và tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.- Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các đơn vị Giáo dục đặc biệt, các đơn vị có học sinh khuyết tật học hoà nhập.- Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học, đồ chơi.- Triển lãm đồ dùng, đồ chơi trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất luợng, sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong các hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp học mầm non tại các quận, huyện, bao gồm 4 cụm thời gian từ ngày: 29 /tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến 31 /tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

GIAO BAN CÔNG TÁC KHUYẾT TẬT NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Mầm Non (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban khuyết tật năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 27 và triển khai Quyết định thành lập 46 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Giải Bóng đá mini TLTN và Họp mặt TLTN ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM - Phòng Chính trị tư tưởng (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải bóng đá mini TLTN và họp mặt, giao lưu Trợ lý thanh niên ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tập huấn chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non”. - Phòng Mầm Non (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng thực hành chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non.” Thời gian: ngày 16; 17; 18 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại các trường: Mầm non 19/5 Thành phố; Mầm non Bé Ngoan Quận 1; Mầm non Vàng Anh Quận 5; Mầm non 19/5 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; Mầm non Tuổi Xanh quận Tân Bình; Mầm non Thành phố; Mầm non Tân Kiểng Quận 7, Mầm non 6 Quận 3.

Tập huấn công tác pháp chế lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tập huấn Chương trình đi bộ an toàn cho trẻ em các trường tiểu học trên địa bàn thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Khảo sát tình hình đội nón bảo hiểm và tập huấn Chương trình đi bộ an toàn cho trẻ em các trường tiểu học trên địa bàn thành phố

Bồi dưỡng chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non”. - Phòng Mầm Non (17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non.” Thời gian: ngày 15 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

VÒNG 3 HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Tiểu Học (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, vòng 3 Hội thi giáo viên giỏi Tiểu học cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đã bắt đầu diễn ra tại hai địa điểm: trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi quận 4 và trường Tiểu học Hiệp Tân quận Tân Phú.

TRIỂN LÃM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP THÀNH PHỐ BẬC HỌC MẦM NON - Phòng Mầm Non (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Căn cứ kế hoạch số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT-MN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, về việc hướng dẫn triễn lãm đồ dùng đồ chơi cấp Thành phố của Bậc học Mầm non. Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi và tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất luợng, sáng tạo có tính ứng dụng cao trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và chọn ra các sản phẩm tham dự triễn lãm toàn quốc. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp Thành phố của Bậc học mầm non tại các quận, huyện, bao gồm 4 cụm thời gian từ ngày: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 đến 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Các văn bản chỉ đạo công tác Phòng chống tai nạn, thương tích - Phòng Trung Học (15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo kết quả triển khai và bàn giao hệ thống thông tin quản lý giáo dục, Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - TTTT&CTGD (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh với Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích về việc xây dựng và phát triển “Hệ thống thông tin quản lý giáo dục” và “Cổng thông tin điện tử” ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 26 và triển khai Quyết định thành lập 25 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội - Phòng pháp chế (11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tài liệu giáo dục biến đổi khí hậu - Phòng Trung Học (7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo sơ kết HKI và phương hướng nhiệm vụ HK II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 môn Địa lí THPT - Phòng Trung Học (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Đề nghị Tổ trưởng, nhóm trưởng môn Địa lí nghiên cứu có kế hoạch triển khai ở đơn vị mình khi dự Hội nghị sơ kết HKI triển khai phương hướng nhiệm vụ HKII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí

Báo cáo sơ kết HKI và phương hướng nhiệm vụ HK II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 môn Địa lí THCS - Phòng Trung Học (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Đề nghị Chuyên viên và giáo viên mạng lưới các quận huyện môn Địa lí nghiên cứu có kế hoạch triển khai ở đơn vị quận huyện mình khi dự Hội nghị sơ kết HKI triển khai phương hướng nhiệm vụ HKII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí

Đề mẫu kì thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí - Phòng Trung Học (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Đề mẫu kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí - Phòng Trung Học (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Các chủ đề ôn luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia - Phòng Trung Học (18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 BẬC TRUNG HỌC - Phòng Trung Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

BẢN TINHội nghị Sơ kết học kỳ I định hướng hoạt động học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Khối Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Dạy thêm - học thêm - Phòng GDTX (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chung kết giải Futsal học sinh THCS, THPT năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. Cúp Thái Sơn Nam - Lần VIII - Phòng Chính trị tư tưởng (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày 24 và 31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Liên Đoàn Bóng đá Thành phố tổ chức giải bóng đá Futsal cho học sinh THCS & THPT lần VIII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. Giải đấu năm nay bắt đầu từ tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và kết thúc vào 31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam và nhà thi đấu Nguyễn Thị Định - Quận 8.

Số liệu chuyên môn THCS học kì I - Phòng Trung Học (28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thẩm định công nhận trường Mầm non Măng Non II và thẩm định công nhận lại trường Mầm non 19/5 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non (26/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Sáng ngày 22 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Măng Non II và thẩm định công nhận lại trường Mầm non 19/5 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo và tiến hành kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 cấp Tiểu học - Phòng Tiểu Học (23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Ngày 22/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 cấp Tiểu học.

Hội nghị sơ kết Học Kỳ I và Triển khai nhiệm vụ Học Kỳ II