tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v đăng ký họp để phổ biến kế hoạch ngầm hóa lưới điện và dây thông tin trên các tuyến đường giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

V/v đăng ký họp để phổ biến kế hoạch ngầm hóa lưới điện và dây thông tin trên các tuyến đường giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với UBND Quận 1, Phú Nhuận, Bình Tân và Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và 12 đơn vị (cơ sở) trực thuộc 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với UBND Quận 1, Phú Nhuận, Bình Tân và Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và 12 đơn vị (cơ sở) trực thuộc

V/v rà soát danh mục trường mầm non công lập 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

V/v rà soát danh mục trường mầm non công lập

V/v ký cam kết triển khai loại hình đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có trợ giá NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

V/v ký cam kết triển khai loại hình đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có trợ giá NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

V/v tăng cường phòng chống bệnh Tay chân miệng 6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

V/v tăng cường phòng chống bệnh Tay chân miệng

Về thực hiện công tác truyền thông chương trình "Nhà ở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GDĐT TP.HCM" 6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về thực hiện công tác truyền thông chương trình "Nhà ở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GDĐT TP.HCM"

V/v hướng dẫn triển khai chương trình Chăm sóc Mắt học đường NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

V/v hướng dẫn triển khai chương trình Chăm sóc Mắt học đường NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

THÔNG TƯ Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hướng dẫn trường đăng ký học sinh vào kỳ thi cấp phòng 3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu thi Thành phố Hồ Chí Minh lần XI - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu thi Thành phố Hồ Chí Minh lần XI - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về huy động lực lượng học sinh tham dự Lễ kỷ niệm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm xây dựng thành công Hệ thống CLB Bóng rổ trong trường học (1995 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15) 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về huy động lực lượng học sinh tham dự Lễ kỷ niệm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm xây dựng thành công Hệ thống CLB Bóng rổ trong trường học (1995 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Về Tổ chức học tập thực địa và bồi dưỡng chuyên đề môn Vật lý và Âm nhạc THCS 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về Tổ chức học tập thực địa và bồi dưỡng chuyên đề môn Vật lý và Âm nhạc THCS

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở giáo dục và đào tạo (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quản lý dạy thêm, học thêm

Văn bản quản lý dạy thêm, học thêm(12/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá27
Hôm qua : 2241
Tuần này : 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá98
Tuần trước : 16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tháng này : 18423
Tháng trước : 569tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tất cả : 526719
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
Email: pgdphunhuan@moet.edu.vn

Địa chỉ: 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN

Điện thoại: Văn thư: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.443.764 - Tổ Phổ thông: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.314 - Tổ Mầm non: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.445.798 - Tổ hành chánh, kế toán: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.424.546

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích