tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cập nhật: 15:58, 15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3

THƯ MỜI DỰ LỄ HỌC SINH ĐẠT GIẢI "NÉT VẼ XANH" CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đề nghị các đơn vị có học sinh đạt giải Nét Vẽ Xanh  cấp Thành phố, đến Thư viện quận Phú Nhuận nhận thư mời tham dư lễ Tổng kết phát giải vào ngày 21/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 theo danh sách đíh kèm.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
Email: pgdphunhuan@moet.edu.vn

Địa chỉ: 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN

Điện thoại: Văn thư: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.443.764 - Tổ Phổ thông: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.314 - Tổ Mầm non: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.445.798 - Tổ hành chánh, kế toán: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.424.546

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích