tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cập nhật: 14:51, 19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁO DỤC

- Kính gởi BGH các đơn vị MN, TH, THCS CL,TT.
   Đề nghị Ban giám hiệu các đơn vị hướng dẫn nhân viên, Cán bộ thư viện các đơn vị thực hiện đăng ký theo công văn và mẫu đính kèm.
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
Email: pgdphunhuan@moet.edu.vn

Địa chỉ: 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN

Điện thoại: Văn thư: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.443.764 - Tổ Phổ thông: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.314 - Tổ Mầm non: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.445.798 - Tổ hành chánh, kế toán: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.424.546

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích