tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cập nhật: 7:59, 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 462

Lịch tuần từ 23-3 đến 29-3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngày

Thời gian

Nội dung – Thành phần – Địa điểm

Thứ hai

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

  • Họp giao ban và BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cả tuần

- Nắm tình hình công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

 

Cả tuần

- Nắm tình hình dạy học trưc tuyến tại các trường học.

 

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Họp Đoàn Kiểm tra thư viện đạt chuẩn Tiểu học tại Hội trường PGD. (TP: theo QĐ)

 

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Họp Đảng ủy Cơ quan Chính quyền mở rộng tại P3/UB (đ/c Long – BT/CB.PGDĐT; Oanh – ĐUV/CQCQ)

 

15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Tập huấn giai đoạn 1 thực hiện chuyên mục “Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18: tại Hội trường PGD. (TP: BLĐ, Tổ Phổ thông, đ/c Hùng-PHT BDGD, GV trường BDGD).

Thứ ba

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Kiểm tra thư viện đạt chuẩn tại trường TH Nguyễn Đình Chính. (Tp: theo quyết định)

24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

9g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Kiểm tra thư viện đạt chuẩn tại trường TH Chí Linh. (Tp: theo quyết định).

 

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 tại HT/UB (đ/c Long – BT/CB.PGDĐT; Oanh – ĐUV/CQCQ)

Thứ tư

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Kiểm tra thư viện đạt chuẩn tại trường TH Phạm Ngọc Thạch. (Tp: theo quyết định)

25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

9g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Kiểm tra thư viện đạt chuẩn tại trường TH Đặng Văn Ngữ. (Tp: theo quyết định)

Thứ năm

26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Dự Đại hội Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 tại HT/UB phiên trù bị (Tp: Chi bộ Phòng GDĐT)

 

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài KĐCLGD tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 (TP: đ/c Hiền) ( 2 ngày 26 và 27/3)

 

16gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

  • Họp BLĐ P. GDĐT

Thứ sáu

27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Dự Đại hội Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 tại HT/UB phiên chính thức (Tp: Chi bộ Phòng GDĐT)

Thứ bảy

Sáng

  • Trựclãnhđạo: đ/c Long - TP.

28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chiều

  • Trựclãnhđạo: đ/cĐến - PTP.

Chủ nhật

29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

THÔNG BÁO

  • Thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid – 19:

- Cổng thông tin điện tử (trang web): Rà soát cập nhật đầy đủ thông tin Cơ cấu tổ chức, các chuyên mục, hình ảnh của nhà trường.

- Nội dung, hướng dẫn các bài học, ôn tập, chuyên đề dạy học trực tuyến: Đăng tải đầy đủ, rõ ràng ngay tin tiêu điểm nhà trường đảm bảo việc xem và tải các nội dung, hướng dẫn thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Đảm bảo sự tương tác hiệu quả giữa nhà trường, giáo viên và học sinh trong hoạt động dạy học, giao bài tập trực tuyến.

- Hiệu trưởng các đ/v Tiểu học, THCS chịu trách nhiệm về kiểm duyệt, thời gian nội dung các bài học, ôn tập, chuyên đề dạy học trước khi được đăng tải.

- Thực hiện báo cáo chính xác các nội dung và số lượng tài khoản, số lượng bài giảng, bài tập đã triển khai trên hệ thống trường học trực tuyến mà đơn vị đang áp dụng vào trước 14htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ 6 mỗi tuần tại địa chỉ: bậc Tiểu học: http://bit.ly/th-thkn-19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-qpn; bậc THCS: http://bit.ly/thcs-thkn-19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-qpn. Lưu ý: số lượng bài học, bài tập được thống kê đến thời điểm hiện tại khi đ/v báo cáo. Đảm bảo thống nhất số liệu báo cáo về Phòng và Sở Giáo dục. Báo cáo chính xác hệ thống dạy học trực tuyến và hệ thống liên lạc với phụ huynh (SMS, EnetViet, Email, …) tại cột “Hệ thống dạy học trực tuyến đang vận hành” trong biểu mẫu báo cáo.

- Các đơn vị đã báo cáo ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Tiểu học Cao Bá Quát, Chí Linh, Nguyễn Đình Chính, Phạm Ngọc Thạch, Vạn Tường; THCS Châu Văn Liêm, Trần Huy Liệu, Việt Anh.


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
Email: pgdphunhuan@moet.edu.vn

Địa chỉ: 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN

Điện thoại: Văn thư: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.443.764 - Tổ Phổ thông: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.314 - Tổ Mầm non: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.445.798 - Tổ hành chánh, kế toán: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38.424.546

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích