Về hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19

Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1 Trường Tiểu học Phú Thọ 5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng bộ môn cấp Trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng bộ môn cấp Trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Báo cáo tình hình dạy học ngoại ngữ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về định hướng xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về định hướng xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục Trường Tiểu học Lạc Long Quân 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các kỳ thi - Kiểm tra

Đang truy cập : 13
Hôm nay : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24
Hôm qua : 1982
Tuần này : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá44
Tuần trước : 11642
Tháng này : 1299tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 47553
Tất cả : 53712tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 

Địa chỉ: 714 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoai: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 396tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 9921 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích