Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:13, 1/1/1 Lượt đọc: 349

Cuộc thi Tin học quốc tế IC3 thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phòng GDĐT thông báo đến các trường THCS (CL,NCL):

"Cuộc thi Tin học quốc tế IC3  thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá"

Đề nghị các trường triển khai Hội thi đến học sinh và khuyến khích học sinh tích cực tham gia.

* Cách thức đăng ký dự thi:

- Vòng 1: (Tại trường): Các trường thực hiện theo hướng dẫn của Sở.

- Vòng 2: (Cấp thành phố): Các trường đăng ký danh dách TẠI ĐÂYtrước 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đág ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Không giải quyết trường hợp trễ hạn).

 

Thông tin chi tiết: các trường xem tại trang web sau:

https://gdtrunghoc.www.mencosmeticskr.com/thong-bao/the-le-cuoc-thi-tin-hoc-quoc-te-ic3-spark-va-ic3-thanh-pho-ho-chi-minh-mo-rong-c41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-63526.aspx

 

Tác giả: Trần Sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 

Địa chỉ: 714 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoai: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 396tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 9921 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích